mgr Krzysztof Mętel

Biogram:

urodzony w 1993 roku. Absolwent Publicznego Liceum Plastycznego w Opolu. Pracę dyplomową Zmierzch Drugiego świata. Półperyferie i utrwalony stan przejściowy przygotował w pracowni dr hab. Dominika Lejmana na Wydziale Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Obecnie związany z uczelnią macierzystą, gdzie pracuje i kontynuuje edukację na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich.

Podczas studiów wziął udział w Ogólnopolskiej Płaszczyźnie Współpracy Akademickiej Rewitalizacja – wtórność w dobie nadprodukcji, zorganizowanej przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, a także uczestniczył w wymianie studenckiej z Shanghai Normal University (pracownia malarstwa He Zhenhao, Wydział Malarstwa Olejnego).

Pierwszą wystawę indywidualną pt. Anestetyki, przygotował w wynajętym gabinecie lekarskim, w przychodni NZOZ „Plac kolegiacki” w Poznaniu. Wątki opieki medycznej kontynuował na wystawie No budget show – ubytek upadek utrata, przygotowanej przez Roberta Kuśmirowskiego w opuszczonym zakładzie psychiatrycznym w Owińskach, gdzie  nawiązywał do tragicznego pożaru szpitala psychiatrycznego w Górnej Grupie.

W 2018 roku, projektem Postmodernistyczna nostalgia jako azyl dla tych, którzy desperacko poszukują dawnych wartości, popadając tym samym w anachronizm i sentymentalizm rozumiane jako oferta powierzchownego i estetycznego rozwiązania istotnych problemów, wygrał konkurs na projekt i realizację wystawy indywidualnej, ogłoszony przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu.  W tym samym roku, w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim
im. Wojciecha Fangora, został nagrodzony rezydencją artystyczną w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, a także zdobył Grand Prix konkursu finałowego międzynarodowej rezydencji dla malarzy Pienkow Art Residency.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:                                                              

Malarstwo/ VI Pracownia Malarstwa