Przejdź do treści

prof. dr hab. Zbigniew Kozub

Urodzony w 1960 r. w Szczecinie. Kompozytor, organista. Studiował w klasie kompozycji Floriana Dąbrowskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu, którą ukończył w 1985 r. Obecnie profesor nadzwyczajny na tej uczelni, gdzie prowadzi klasę kompozycji i kieruje Katedrą Kompozycji na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki. W l. 1992–1999 prezes poznańskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich. Od 1994 r. związany z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, kierownik Pracowni Warstwy Audytywnej na Wydziale Animacji. Laureat dziewięciu nagród w konkursach kompozytorskich oraz nagrody specjalnej Festiwalu Filmów Fabularnych i Telewizyjnych dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu (1992).

Filmografia: muzyka do filmów w reż. Jacka Adamczaka: O wielkim wstydzie (wg Leszka Kołakowskiego; 1998), Szklana góra (2002), O kowalu i diable (2004), Król kruków (2008), Poznańskie koziołki (trylogia, 2007–2009), Jak szukaliśmy Lailonii (2011), O drwalu i diable (2015), Kamień na dnie jeziora (2016), w reż. Anny Dudek (dla brytyjskiej sieci TV S4C): The Flower of the Fern (2002), The Story of Flax (2003), oraz do kilkudziesięciu studenckich filmów dyplomowych UAP w Poznaniu.

  • Autor: Dariusz Hauzer
  • Opublikowano: 16.01.2017, 12:05
  • Ostatnia edycja: 01.07.2019, 11:09