Przejdź do treści

dr hab. Monika Korona, prof. UAP

kontakt: monika.korona@uap.edu.pl

dyżury:
Zgodnie z planem zajęć Wydziału Malarstwa i Rysunku

Biogram:

Urodzona w Warszawie. Studiowała na ASP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) Doktor sztuk pięknych, kurator cyklu wystaw „Zachować dla przyszłości”, współautor cyklu projektów filmowych „Zachować dla przyszłości”, publikacji „Sztuka dla nas i potomnych „Drzewo wiedzy o współczesnych artystach poznańskich – Żywotność sztuki”, autor filmów i publikacji cześć I / II – „Sztuka dla nas i potomnych „Drzewo wiedzy o współczesnych artystach poznańskich – Żywotność sztuki”. Stypendystka Ministra Kultury „Młoda Polska”, Banku WBK, Nagroda X Salonu Wielkopolskiego, Nagrody Rektorskie I i II stopnia. Adiunkt na UAP.

Pole zainteresowań:

malarstwo, rysunek, fotografia, instalacje malarskie, grafika projektowo – multimedialna, animacja komputerowa, opieka i ochrona sztuki nowoczesnej, film dokumentalny, muzyka, historia światowa, sport, taniec

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Interdyscyplinarna Pracownia Dokumentacji i Ochrony Konserwatorskiej Sztuki Nowoczesnej

ROZWIN

Osiągnięcia / publikacje:

 • kierownik projektu “ ŻYWOTNOŚĆ SZTUKI – DRZEWO WIEDZY ” (pol / ang) cz.I publikacja książkowa ISBN 978-83-936410-0-0, 978-83-63594-09-1 filmy dokumentalne ISBN DVD 978-83-88400-97-1, 978-83-88400-98-8 (współpraca prof. I.Szmelter, prof. J.Gramatyka)
 • cykl ‘’ZACHOWAĆ DLA PRZYSZŁOŚCI / ARTYŚCI POZNAŃSCY” opracowanie i wydanie na DVD filmów dokumentalnych o twórczości i pracach artystów poznańskich ASP, ISBN 83-884000-16-9 (współpraca prof. I.Szmelter, prof.J.Gramatyka )
 • kurator/organizacja wystawy Interdyscyplinarnej Pracowni Konserwacji
  i Restauracji Sztuki Nowoczesnej – Galeria Inner Space / Poznań II Edycja cyklu ‘’ZACHOWAĆ DLA PRZYSZŁOŚCI – PRZESTRZEŃ A / I DZIEŁO SZTUKI” wydanie DVD ISBN 978-83-884000-30-8 (współpraca prof. I.Szmelter)
 • kurator/organizacja wystawy Interdyscyplinarnej Pracowni Konserwacji
  i Restauracji Sztuki Nowoczesnej – Galeria Inner Space / Poznań III Edycja cyklu ‘’ZACHOWAĆ DLA PRZYSZŁOŚCI – CZAS A / I DZIEŁO SZTUKI” wydanie DVD ISBN 978-83-884000-30-8 (współpraca prof. I.Szmelter)
 • kurator/organizacja wystawy Interdyscyplinarnej Pracowni Konserwacji
  i Restauracji Sztuki Nowoczesnej – Galeria Inner Space / Poznań IV Edycja cyklu ‘’ZACHOWAĆ DLA PRZYSZŁOŚCI – MUZEUM ARTYSTY A / I DZIEŁO SZTUKI” wydanie DVD ISBN 978-83-884000-42-1 (współpraca prof. I.Szmelter )
 • kierownik projektu “ ŻYWOTNOŚĆ SZTUKI – DRZEWO WIEDZY ” cz.II (pol / ang) publikacja książkowa ISBN, filmy dokumentalne
 • projekt badawczy cykl : „CZAS / PRZESTRZEŃ / MIEJSCE” (pol / ang) ISBN 978-83-63533-77-9 film multimedialny ISBN DVD 978-83-63533-78-6
 • rozdział w monografii, „SYNTEZA SZTUKI / SZTUKA W PROCESIE”, publikacja pod red.prof.I.Szmelter, wyd.ASP Warszawa
 • rozdział w monografii, „SYNTHESIS OF ART / ART IN PROCESS”, publikacja pod red.prof.I.Szmelter, wyd.Archetype, Londyn (druk w realizacji)
 • artykuł w zeszytach naukowych UAP „TRADYCJA SYNTEZY SZTUK W KULTURZE EUROPEJSKIEJ A OPIEKA KONSERWATORSKA” – publikacja pod red. dr J.Żmidzińskiego (druk w realizacji)
 • wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą: m.in.: Houston Community Collage, „Carnegine Mellon University w Pittsburghu, University of Northern Iowa, Slippery Rock University, Galeria Miejska „Arsenał” Poznań,
 • Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych Leszno, Galeria Okręgowego Muzeum Sztuki Kalisz, Galeria XXI Warszawa, Galeria „Wieża Ciśnień” CKiS Konin, Galeria „Rotunda” Uniwersytet Artystyczny Poznań, Galeria Wspólna Bydgoszcz, Galeria CK Zamek „Profil” Poznań, Galeria Salon Akademii ASP Warszawa
 • stała dokumentacja filmowa i fotograficzna wystaw Artystów, projektów uczelnianych, projektów wydziałowych UAP

[expander]

[expander]

Stypendia:

Banku WBK,

Stypendystka Ministra Kultury „Młoda Polska”,

Nagroda Rektorska II stopnia,

Nagroda Rektorska I stopnia

ROZWIN

Prowadzone projekty:

 • projekt badawczy, kierownik projektu “ ŻYWOTNOŚĆ SZTUKI – DRZEWO WIEDZY ” cz.II (pol / ang) publikacja książkowa ISBN, filmy dokumentalne
 • projekt badawczy cykl : „CZAS / PRZESTRZEŃ / MIEJSCE” (pol / ang) ISBN 978-83-63533-77-9 film multimedialny ISBN DVD 978-83-63533-78-6
 • współ-opiekun Zbioru Kolekcji UAP ( konserwacja, dokumentacja obiektów )
 • stałe budowanie Cyfrowego Archiwum Spuścizny Artystów Poznańskich CASAP UAP Poznań ( dokumentacja wystaw, wywiady z Artystami, publikacje pol/ang )
 • stała dokumentacja filmowa i fotograficzna wystaw Artystów, projektów uczelnianych, projektów wydziałowych UAP

ROZWIN

Inne działalności pozauczelniane:

uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Konserwacji i Dokumentacji Sztuki Nowoczesnej w Kopenhadze ( Duńskie Państwowe Muzeum Sztuki SMK i Królewska Akademia Sztuk Pięknych w Kopenhadze)
uczestnictwo w Sympozjum Naukowo – Konserwatorskim „SYNTEZA SZTUKI / SZTUKA W PROCESIE”, ASP Warszawa, Wydział Konserwacji, prof.I.Szmelter
konferencja naukowa WCIES / Warszawa ,,Od Biblii do korpuskularno – falowej natury światła” – wystawa i prezentacja instalacji malarskiej ” Światło” na forum naukowym
kurs pedagogiczny na Politechnice Poznańskiej,
podyplomowe studia kuratorskie, UAM Poznań

 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 22.03.2017, 10:10
 • Ostatnia edycja: 27.02.2023, 14:42