Przejdź do treści

prof. dr hab. Izolda Kiec

kontakt: izolda.kiec@uap.edu.pl

Biogram:

Izolda Kiec jest literaturoznawczynią, teatrolożką i kulturoznawczynią. Zajmuje się literaturą (głównie poezją) i teatrem (popularnym i emigracyjnym) XX wieku oraz badaniem form popularnych (przede wszystkim kabaretem, piosenką i musicalem) oraz metodologią badań kultury popularnej. Inspiruje ją krytyka feministyczna, gender studies i szkoła nowej krytyki, zwłaszcza metoda tzw. bliskiego czytania. Jest edytorką poezji Zuzanny Ginczanki; w 1991 roku opublikowała jej wybór wierszy pt. Udźwignąć własne szczęście, w 2014 roku pełną edycję twórczości pt. Wiersze zebrane. W 2014 roku założyła Fundację Instytut Kultury Popularnej, której jest prezeską i w ramach której współtworzy m.in. projekt Archiwum Kultury Popularnej, jest redaktorką naczelną rocznika „Studia z Kultury Popularnej” oraz redaguje serię wydawniczą Wielkopolskie Mikrohistorie.

ROZWIN

Publikacje:

Jest autorką następujących książek autorskich:

Zuzanna Ginczanka. Życie i twórczość (1994),

Halina Poświatowska (1997),

Teatr służebny polskiej emigracji. Z dziejów idei (1999),

Złodzieje szczęścia, czyli Agnieszki Osieckiej sposób na życie (2000),

Wyprzedaż teatru w ręce Błazna i Arlekina… czyli o kabarecie (2001),

W kabarecie (Wrocław 2004),

W szarej sukience? Autorki i wokalistki w poszukiwaniu tożsamości (2013),

Historia polskiego kabaretu (2014),

Czy chce pan być powieszony w sympatycznem towarzystwie? Czyli poznańskie kabarety artystyczne dwudziestolecia międzywojennego (2015)

ROZWIN

Prowadzone wykłady i inne zajęcia:

Literatura i teatr XX i XXI wieku (fakultet)

 • Wykład poświęcony wybranym zjawiskom w literaturze i teatrze XX wieku, inspirowanym przemianami społeczno-kulturowymi (np. ekspansją kultury masowej i popularnej, pojawieniem się ruchów mniejszościowych, w tym głównie emancypacji i feminizmu, popularyzacją historii i polityki). Metodologiczną podstawą zajęć są koncepcje antropologiczne, odwołujące się do pojęć: doświadczenie, spotkanie, inność.

Formy kultury popularnej wobec tradycji (fakultet)

 • Wykład poświęcony historii form kultury popularnej, m.in.: komiksowi, piosence, kabaretowi, musicalowi, reklamie, kryminałowi. Kolejne zajęcia poświęcone są omówieniu źródeł i tradycji danej formy, jej ewolucji i związków z tzw. wysoką tradycją europejskiej kultury.

Proseminarium

 • Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów studiów licencjackich do pisania pracy dyplomowej; obejmują m.in. zadania polegające na gromadzeniu i zestawianiu bibliografii, pracy w bibliotece, pracy ze źródłami, ćwiczenia z zakresu kompozycji dłuższej wypowiedzi pisemnej, stylistyki rozprawy naukowej.

Seminarium licencjackie i magisterskie

 • Seminaria obejmują zagadnienia związane z:
  1) rozmaitymi zjawiskami literackimi i teatralnymi XX i XXI wieku;
  2) formami i zjawiskami z zakresu kultury popularnej (historii, współczesności oraz powiązań z innymi obszarami kultury, tzw. wysokiej, oraz innymi – np. społecznymi, politycznymi – obszarami rzeczywistości).

 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 10.04.2017, 14:31
 • Ostatnia edycja: 27.02.2023, 12:27