Przejdź do treści

prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski

kontakt: grzegorz.keczmerski@uap.edu.pl

Urodzony 10 X 1960 roku w Ostródzie. Studia w PWSSP w Poznaniu w latach 1983 – 1989. Dyplom w Pracowni Technik Metalowych prof. Tadeusza Jackowskiego. Od 1992 roku pracownik dydaktyczny uczelni. W latach 2008-2012 i 2012-2016 prodziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku. Członek Senatu UAP. Kierownik Katedry Rysunku. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego, prowadzi XV Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rysunku.

Zajmuję się rysunkiem i grafiką warsztatową. Dominującą techniką w mojej pracy artystycznej jest miedzioryt, technika, którą bardzo rzadko uprawiają współcześni graficy. Cała moja twórczość poświęcona jest problemom miejsca i czasu. Metoda jaką posługuję się w mojej pracy, w głównej mierze, oparta jest na improwizacji. Interesuje mnie otwarty proces tworzenia obrazu łączący przypadek, ryzyko, ale również i dyscyplinę. Swoje prace prezentowałem na wystawach w Polsce i zagranicą, m.in. w Niemczech, Finlandii, Estonii, Hiszpanii, Czechach, na Litwie i Ukrainie.

ROZWIN

Przebieg kariery zawodowej:

1999 – kwalifikacje I stopnia. Praca pt. „Obszary poszukiwań”

2008 – zamknięcie przewodu habilitacyjnego. Praca pt. „Obszary poszukiwań 2”

2011 – stanowisko profesora nadzwyczajnego

2014 – uzyskanie tytułu profesora sztuk plastycznych

2015 – stanowisko profesora zwyczajnego

ROZWIN

Nagrody i odznaczenia:

2012 – Nagroda zespołowa I stopnia za działalność organizacyjną i aktywność na rzecz funkcjonowania uczelni

2014 – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – nadany przez Prezydenta RP

ROZWIN

Publikacje:

1999 – „Prasentation – Artyści Pedagodzy ASP w Poznaniu”, Instytut Kultury Polskiej w Berlinie, ISBN 83-911371-3-9

2002 – „Prasentation – Galeria Miejska w Mosinie”, Seelze (Niemcy), ISBN 83-91-3328-8-8

2004 – „Miedzioryty”, Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień” w Koninie, ISBN 83-89690-06-3

2005 – „ICONDATA”. Polish Print Directory of Print. Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, ISBN 83-88890-30-1

2006 – „Konkurs o Nagrodę im. Daniela Chodowieckiego”, Państwowa Galeria Sztuki Sopot (Fundacja – Akademie der Kunste Berlin), ISBN 83-88210-84-X

2007 – „Przestrzenie Rysunku”. Wystawa Katedry Rysunku, Zamek Górków w Szamotułach, ISBN 83-88400-20-7

2007 – „Na Płaszczyźnie”. Malarstwo, grafika, rysunek. Centrum [Sztuka i Myśl] w Szamotułach, ISBN 978-83-88400-29-2

2007 – „Inspiracje archeologiczne w sztuce współczesnej”, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ISBN 83-60109-11-7

2007 – „III Biennale Sztuki – Środowisko poznańskie”, Galeria „Profil” w Poznaniu, ISBN 978-83-61090-08-3

2008 – „Inspiracje archeologiczne w sztuce współczesnej”, Muzeum Śląskie w Katowicach, ISBN 978-83-60353-72-1

2009 – „x 2 Wrocław – Poznań”, Galeria MBWA w Lesznie, ISBN 978-83-928209-2-5

2009 – „DOM droga istnienia” 7. Triennale Sztuki Sakralnej, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, ISBN 978-83-89328-31-1

2010 – „FIGURAMA 2010”, Bańska Bystrzyca, Usti nad Łabą, Sevilla, Pilzno, ISBN 978-80-254-6712-1

2010/2011 – „Wrocław – Poznań. Rozpoznanie miejsca”, ASP Wrocław, Muzeum Architektury we Wrocławiu, ISBN 978-83-88400-41-4

2011 – „100 lat ZPAP”, Galera „Profil” CK Zamek w Poznaniu, ISBN 978-83-61090-25-0

2012 – V Biennale Sztuki. „Ślad istnienia”, Galeria „Profil”, Poznań,ISBN 978-83-61090-53-3

2014 – „Synteza sztuk”, Galeria miejska BWA w Bydgoszczy, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Bydgoszcz ISBN 978-83-64235-37-5; Wilno ISBN 978-83-64235-38-2

2015 – „25/25”. Jubileusz 25-lecia Galerii Sztuki Współczesnej Profil, Galeria Profil, Poznań ISBN  978-83-61090-86-1

2015 – „Synteza sztuk”, Okręgowe Muzeum Sztuki, Chmielnicki (Ukraina) – konferencja

2016 – „Miedzioryty”, BWA Galeria Sztuki w Olsztynie, ISBN 978-83-89228-03-9

2016 – „Miedzioryty”, Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu, ISBN 978-83-61825-13-5

ROZWIN

Działalność organizacyjna:

1996 – komisarz Konkursu im. Marii Dokowicz – ASP Poznań

1997, 1999 – komisarz Konkursu o Nagrodę Rektora – ASP Poznań

1998 – komisarz wystawy prac studentów Katedry Rysunku, Univesitat der Kunste w Linzu

2000 – komisarz wystawy prac studentów Katedry Rysunku, Gifhorn koło Hanoweru

2002 – organizacja i aranżacja wystawy „Galeria Miejska w Mosinie w Seelze”, Niemcy

2005 – organizacja i aranżacja wystawy Katedry Rysunku – Muzeum Górków w Szamotułach

2005 – aranżacja wystawy „Bogdan Wegner – Malarstwo”, Pałac Górków w Szamotułach oraz  Galeria „U Jezuitów” w Poznaniu

2007 – komisarz wystawy końcowej ASP w Poznaniu

ROZWIN

Opieka promotorska i recenzje:

  • Opieka promotorska w przewodzie doktorskim w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne pani Małgorzaty Bojarskiej-Waszczuk. Temat rozprawy „RYSUNKI MEDYTACYJNE – ANIOŁY I DEMONY. CZERŃ I BIEL, CZYLI ROZWAŻANIA O DWOISTOŚCI RZECZY”. Zamknięcie przewodu – grudzień 2012 r.
  • Recenzja w przewodzie doktorskim pani Alicji Jezioreckiej. Przewód przeprowadzono na Wydziale Malarstwa UAP w Poznaniu. Temat rozprawy „Czy chaos stać się może formą artystycznej artykulacji”. Promotor – prof. Jerzy Hejnowicz. Zamknięcie przewodu – styczeń 2013 r.
  • Recenzent komisji habilitacyjnej do oceny dorobku dydaktycznego, artystycznego oraz organizacyjnego Pani dr Wiesławy Markiewicz-Tomczak. Przewód przeprowadzono na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych. Zamknięcie przewodu – listopad 2015 r.
  • Ponadto, recenzent w dyplomach magisterskich i licencjackich.
  • Członek rady artystycznej Galerii Miejskiej w Mosinie (patronat UAP)

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 04.03.2017, 21:20
  • Ostatnia edycja: 27.02.2023, 12:23