Przejdź do treści

dr Zyta Kaleta ad.                          

kontakt: zyta.kaleta@uap.edu.pl                   

biogram:

Ur. 1961 r. w Tarnowie. Uzyskała tytuł zawodowy magistra sztuki dwukrotnie: w 1990 w zakresie wychowania plastycznego i 1992 roku w zakresie tkaniny artystycznej. Od 2012 roku doktor w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie Artystycznej sztuki projektowe. 

Pracuje w UAP od 2003 r. prowadząc zajęcia : konstrukcja i modelowanie ubioru oraz materiały i technologie ubioru ze studentami kierunku scenografia. Dorobek artystyczny związany jest z tkaniną unikatową – osiągnięcia wynikają z własnych poszukiwań oraz doświadczeń, zastosowań materiałów i ich przetwarzania różnymi technikami w procesie twórczym, w celu uzyskania określonego efektu artystycznego, który jest przydatny w projektowaniu kostiumów i scenografii. Przygotowanie procesu dydaktycznego w zakresie konstrukcji i modelowania oraz materiałów i technologii ubioru nierozerwalnie połączone są własnymi studiami w tych dziedzinach – pojawiają się nowe technologie, nowe podręczniki, zdobywane wydawnictwa historyczne przedstawiające konstrukcje ubiorów oferują swoisty „świat mody”. Zajmuje się rysunkiem, scenografią, działaniami scenograficznymi w różnych przestrzeniach teatralnych. Obserwuje z uwagą świat pełen manipulacji i iluzji , bowiem scenografia i ubiory doskonale wpisują się w tę dziedzinę.

wykładane przedmioty:

  • Konstrukcja i modelowanie ubioru
  • Materiały i technologie ubioru

działalność pozauczelniana:

  • Prowadzi warsztaty plastyczne z dziećmi i młodzieżą.
  • Prowadzi prelekcje na temat tkanin.
  • Wspiera działania studentów i absolwentów prowadzących własne projekty.
  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 25.01.2019, 14:50
  • Ostatnia edycja: 22.02.2023, 13:35