dr Tomasz Jurek, ad.

Urodzony w 1983 roku w Poznaniu. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku Grafika – komunikacja wizualna. W 2008 roku obronił dyplom w pracowni Ilustracji i Wydawnictw prof. Mirosława Adamczyka w zakresie projektowania graficznego oraz w zakresie grafiki warsztatowej w Pracowni Offsetu prof. Grzegorza Nowickiego. Studiował również na Akademii Sztuk Pięknych i Designu w Bratysławie w ramach programu wymiany uniwersyteckiej CEEPUS. Po ukończeniu studiów magisterskich pracował jako grafik kreatywny przy wielu różnych projektach jako pracownik pełnoetatowy i jako freelancer w Londynie i w Poznaniu.
W 2019 roku otrzymał stopień doktora w dziedzinie sztuki. Prowadzi działalność naukową w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. W 2021 roku został kierownikiem studiów niestacjonarnych na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej (zakres: grafika artystyczna). Obecnie prowadzi zajęcia z Introligatorstwa w Katedrze Grafiki WGiKW UAP.
Krytycznie spogląda na współczesne zjawiska szeroko rozumianej kultury. Jego prace powstają w dialogu z medium graficznym wykorzystując techniki tradycyjne takie jak rysunek, malarstwo oraz druk cyfrowy.