Przejdź do treści

dr hab. Mateusz Bieczyński, prof. UAP

kontakt: mateusz.bieczynski@uap.edu.pl


Prorektor ds. Naukowo-Badawczych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w kadencji 2016-2020.
Prawnik, historyk sztuki, kurator wystaw, krytyk artystyczny, autor publikacji, biegły sądowy z zakresu prawa autorskiego i sztuk wizualnych. Autor opracowań monograficznych na temat prawnych uwarunkowań życia artystycznego. Kurator wielu wystaw oraz redaktor wielu katalogów wystaw w Polsce i za granicą. Publikował na łamach wielu czasopism artystycznych, m.in. Arteon, Art & Business, Format, Kwartalnik Fotografia, Obieg.pl. Łącznie opublikował ponad 100 artykułów i wywiadów.

Laureat stypendium START w programie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, laureat grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki oraz Komisji Europejskiej. Ekspert Komisji Europejskiej w programie TRANSFORMATIONS-17 i TRANSFORMATIONS-18 w zakresie oceny wniosków z sektora kulturalnego. Członek panelu oceniającego wnioski grantowe NCN w naborze 2020.

Przedmioty wykładowe:

 • Prawo autorskie
 • Fakultet „Rynek sztuki w Polsce i na świecie, dawniej i dziś”
 • Seminarium licencjackie praktyczne na studiach kuratorskich
 • Seminarium licencjackie teoretyczne

ROZWIN

Najważniejsze publikacje:

 • Od zakazu do wolności. Historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki, Wydawnictwo Silva Rerum / Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Poznań 2017, ISBN 978-83-65578-85-3
 • (wraz A. Jakubowskim), Prawo wobec erotyki w sztuce i pornografii, Wydawnictwo Silva Rerum / Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Poznań 2016, ISBN: 978-83-64447-11-2
 • (wraz z L. Wiśniewskim), Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2014; ISBN: 978-83-64447-36-5
 • Pojęcie sztuki w niemieckiej literaturze prawniczej i orzecznictwie Niemieckiego Związkowego Sądu Konstytucyjnego / Der Kunstbegriff in der juristischen Literatur und Rechtsprechung des Bundesverfassungsrericht, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2012, ISBN: 978-83-62625-41-3
 • Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-264-1593-7;
 • Teorie dyskursu prawniczego w niemieckiej nauce filozofii prawa na przykładzie koncepcji Jurgena Habermasa, Karla Otto Apla i Roberta Alexego, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2010, ISBN: 978-83-62625-03-1

ROZWIN

Najważniejsze naukowe projekty badawcze:

 • 2019-2022, jako główny wykonawca i kierownik zespołu badawczego, tytuł projektu: Polska szkoła plakatu – geneza, ewolucja, kontynuacja, tradycja, Instytucja (host): Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Nazwa programu: OPUS – grant Narodowego Centrum Nauki (NCN)
 • 2015-2018, jako współwykonawca, tytuł projektu: The Right to Cultural Heritage – Its Protection and Enforcement through Cooperation in the European Union, Instytucja (host): Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Nazwa programu grantowego: HERITAGE PLUS – program Komisji Europejskiej;
 • 2013-2017, jako główny wykonawca, tytuł projektu: Filozoficzne podstawy prawnego ograniczania wolności sztuk wizualnych w ujęciu historycznym, Instytucja (host): Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Nazwa projektu grantowego: SONATA – grant Narodowego Centrum Nauki (NCN);
 • 2013, jako główny wykonawca, tytuł projektu: Geometrie – kiedy forma staje się treścią / projekt wystawy wraz z katalogiem, Instytucja (host): Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Nazwa programu grantowego: Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Wielkopolskiego;
 • 2012-2013, jako główny wykonawca, tytuł projektu: Zapożyczenia wizualne w sztuce współczesnej za ich prawna ocena, Instytucja (host): Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Nazwa programu grantowego: Stypendium START – program Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP);

ROZWIN

Wybrane wystawy:

 • 13.-21.09.2018, Hong Kong, Hongkong Design Institute, wystawa i program kulturalny “Imaging Poland – Polish Film Poster”, wystawa zbiorowa, artyści biorący udział: Mirosław Adamczyk, Jan Bajtlik, Maks Bereski, Tomasz Bogusławski, Dariusz Cezary, Bartosz Choryan, Małgorzata Cvietinovic, Dominika Czerniak-Chojnacka, Jerzy Czerniawski, Agnieszka Dajczak, Piotr Depta-Kleśta, Wojciech Domagalski, Lex Drewinski, Michał Dyakowski, Wojciech Fangor, Mariusz Filipowicz, Stanisław Gajewski, Piotr Garlicki, Wiktor Górka, Mieczysław Górowski, Tadeusz Gronowski, Małgorzata Gurowska, Hakobo, Jakub Haremza, Homework, Leszek Hołdanowicz, Krzysztof Iwański, Wojciech Janicki, Witold Janowski, Justyna Jędrysek, Ryszard Kaja, Ryszard Kajzer, Roman Kalarus, Tomasz Kipka, Andrzej Klimowski, Bartosz Kosowski, Andrzej Krajewski, Patryk Krygowski, Sebastian Kubica, Agata Kulczyk, Ireneusz Kuriata, Stefan Lechwar, Jan Lenica, Eryk Lipiński, Patrycja Longawa, Lech Majewski, Bartosz Mamak, Grzegorz Marszałek, Marcin Markowski, Piotr Marzol, Wojciech Mazur, Jan Młodożeniec, Grzegorz Myćka, Ola Niepsuj, Stefan Norblin, Julian Pałka, Andrzej Pągowski, Eugeniusz Skorwider, Max Skorwider, Jerzy Srokowski, Franciszek Starowieyski, Radosław Szaybo, Szymon Szymankiewicz, Waldemar Świerzy, Michał Tatarkiewicz, Henryk Tomaszewski, Tadeusz Trepkowski, Mieczysław Wasilewski, Marcin Władyka, Maja Wolna, Wojciech Zamecznik, Bronisław Zelek, Agnieszka Ziemiszewska, Leszek Żebrowski;
 • 25.05.-8.06.2018, Poznań, Dom Książki, wystawa główna Poznań Art Week 2018, wystawa zbiorowa „Redystrybucja”, artyści biorący udział: Joseph Beuys, Richard Demarco, Marcel Duchamp, Sławek Elsner, Amelie Laurence Fortin, Akis Giousmis, Hyslom (Itaru Kato, Fuminori Hoshino, Yuu Yoshida), Barbara Kozłowska & Zbigniew Makarewicz, Shaurya Kumar, Marti Manen, Andrzej Matuszewski, Grzegorz Myćka, Bianka Rolando, Szymon Szymankiewicz, Włodzimierz Umaniec, Barbara Urbańska, Ai Weiwei lub artyści z Jindzhen (za Ai Weiwei’em);
 • 13.05.-21.05.2017, Chiny, Shenzhen, Excellence Century Centre, tytuł wystawy: „Culture of the Poster”, artyści: Agata Kulczyk, Piotr Marzol, Max Skorwider, Michał Tatarkiewicz, Mirosław Pawłowski, Marcin Markowski, Grzegorz Marszałek, Adrian Kurpisz, Wojciech Janicki, Bartosz Mamak, Grzegorz Myćka;
 • 18.03.-3.04.2016, Polska, MONA Inner Spaces w Poznaniu, tytuł wystawy: „The Touch for the Now – Artyści z Tajwanu i Azji Południowej”, jako dyrektor wykonawczy projektu, artyści: Wu Chi-Tsung, Zhang En-Man, Huang Po- Chih, Ariel Kuo, Catalina Africa, Agus Suwage, Tromarama, Wong Lip Chin, Tuan Mami, Sutthirat Supaparinya;
 • 28.10.-30.10.2014, Polska, TRAFOstacja / 13 Muz / Szczecin, tytuł wystawy: „Kim jesteś? – wystawa w ramach 10 Edycji Festiwalu „INSPIRACJE”, zaprezentowani artyści: Marie-Lou Desmeules, Paweł Jaszczuk, Max Skorwider, Katja Sonnewend, Anna Tomczyńska, Kimiko Yoshida, Chien- Hsing Wu;
 • 29.05.-30.11.2014, Polska, GALERIA ART STATIONS w Poznaniu, tytuł wystawy: „Instalatorzy / Installators”, zaprezentowani artyści: Wojciech Bąkowski, Jan Berdyszak, Izabella Gustowska, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Krakowiak, Mariusz Kruk, Maciej Kurak, Piotr Kurka, Agata Michowska, Antoni Mikołajczyk, Andrzej Pepłoński, Monika Sosnowska;
 • 16.11.-8.12.2013, Polska, Galeria „Rarytas”, tytuł wystawy: „Geometrie – kiedy forma staje się treścią”, zaprezentowani artyści: M. Berdyszak, M. Kurak, P. Łubowski, Z. Makarewicz, P. Rynowiecka, M. Skorwider, P. Susid, M. Tatarkiewicz, R. Waśko, K. Zieliński, Galeria Niewielka (Grupa artystyczna),
 • 15-21.07.2013, Tajwan, Taipei Artist Village / Galeria Barry Room, tytuł wystawy: Max Skorwider – Orders of Ribbons;
 • 25.01. – 17.03.2013, Polska, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, tytuł wystawy: „Lech Majewski – Telemachus”;

 • Autor: Szymon Dolata
 • Opublikowano: 29.01.2020, 11:24
 • Ostatnia edycja: 15.02.2023, 14:53