Przejdź do treści

prof. dr hab. Andrzej Banachowicz

kontakt: andrzej.banachowicz@uap.edu.pl

Biogram:

W latach 1973-1978 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplomy z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Berdyszaka i Pracowni Projektowania Wystaw prof. Witolda Gyurkovicha. Od 1992 Kierownik II Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w Poznaniu, obecnie na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W latach 1993-96 Prodziekan Wydziału Malarstwa Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu. W latach 1996 – 99 oraz 1999 –  2002 Prorektor ds. artystyczno-badawczych ASP w Poznaniu.

Pole zainteresowań:

Tworzy w dziedzinie szeroko pojętej tkaniny artystycznej oraz obiektach z blachy, gliny, granitu, skorup, ceramiki, szkła itp.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Osiągnięcia:

Instalacja tkacka stworzona z sizalu, wełny, lnu, bawełny, wiskozy i folii aluminiowej. Wysokość 205 cm, szerokość 490 cm, skrzydła o wysokości 205 cm i szerokości 125 cm.

Wystawy indywidualne oraz udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Prace w zbiorach krajowych i zagranicznych.


Egzemplarz magazynu "format".ROZWIN

Nagrody i wyróżnienia:

 • 1992 – BRĄZOWY MEDAL na 7. Międzynarodowym Triennale Tkaniny – Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź
 • 2004 – Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (II stopnia)
 • 2005 – ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI nadany przez Prezydenta RP
 • 2006 – Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (II stopnia)
 • 2007 – BRĄZOWY MEDAL na 12. Międzynarodowym Triennale Tkaniny – Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź
 • 2008 – Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (I stopnia)
 • 2009 – Nagroda – STATUETKA na V Międzynarodowym Biennale Tkaniny i Malarstwa – Muzeum Miasta, Gdynia
 • 2010 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (II stopnia) za działalność dydaktyczną
 • 2010 – ZŁOTY MEDAL na III Międzynarodowym Festiwalu Sztuki – Struktury Powiązań – „Transformacje” – Pałac Sztuki, Kraków
 • 2011 – ZŁOTY MEDAL za długoletnią służbę
 • 2012 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (II stopnia) za działalność naukowo – artystyczną oraz aktywność na rzecz Uczelni
 • 2013 – SREBRNY MEDAL „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”
 • 2014 – SCHOLAE BENE MERITO – 42. Medal Uczelni nadany przez Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 • 2019 – Medal 100-lecia UAP
 • 2019 – ZŁOTY MEDAL „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”

ROZWIN

Publikacje:

 • „ANDRZEJ BANACHOWICZ – TKANINY I OBIEKTY, TAPESTRY AND OBJECTS” – Album – Galeria Uniwersytecka – Instytut Sztuki – Cieszyn, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Sponsor wydania – Fundacja Rozwoju Polskiej Sztuki Współczesnej VOX – ARTIS – Poznań 2002 rok, ISBN 83-88320-96-3
 • IKS – 2/11/2003 – Poznański Informator Kulturalny, „Najważniejsza jest treść” – artykuł o twórczości Andrzeja Banachowicza, str. 20 – 23
 • „FORMAT” – pismo artystyczne – nr 1 – 2/2003 – „Ważność życia (o sztuce Andrzeja Banachowicza)” – Justyna Ryczek, str. 33 – 35
 • „TWARZE, PORTRETY, MASKI” – książka wydana na III Forum – Czas na Interdyscyplinarność „Człowiek nosi swoją twarz”, ISBN-978-83-930-576-0-3. Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Cieszyn 2010 rok – Instytut Sztuki, Wydział Artystyczny; strony: 85 – 99
  1) Andrzej Banachowicz „Tkaniny i Obiekty – moja twórczość czyli Tajemnica Czasu i Człowieka”.
  2) dr Ryszard Solik „Andrzeja Banachowicza Epitafium… i Człowiek z poduszką”. Rozważanie o (nie) portrecie.”
 • „ARTERIA” nr 9/2011 – Rocznik Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej – „Andrzej Banachowicz – artysta i pedagog” – artykuł o twórczości i X Pracowni Rzeźby
 • „Forum Akademickie” nr 7-8/2011 – „W świecie barwy i przestrzeni” – wywiad z profesorem Andrzejem Banachowiczem
 • „FORMAT” – pismo artystyczne – nr 2/2012 – „Człowiek wobec pewnej niepewności – twórczość Andrzeja Banachowicza” – Justyna Ryczek – str. 28 – 29
 • „ŻYWOTNOŚĆ SZTUKI. SZTUKA DLA NAS I POTOMNYCH – DRZEWO WIEDZY – O WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTACH POZNAŃSKICH” – książka, wydanie I 2012 rok, red. Iwona Szmelter, Monika M. Korona, Jacek Gramatyka, Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, str. 34 – 43 – Andrzej Banachowicz
 • „ARTEON” – magazyn o sztuce – 2/2013 – „Sonda zapuszczona w życie – rozmowa z prof. Andrzejem Banachowiczem o tkaninie” – Justyna Ryczek, str. 30 – 33
 • „ARTERIA” nr 11/2013 – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu – artykuł prof. Andrzeja Banachowicza „O twórczości Piotra Klugowskiego”, str. 31 – 33
 • „ARTERIA” nr 13/2015 Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu – artykuł prof. Andrzeja Banachowicza „Izabella Retkowska” str. 58-61

ROZWIN

Inne działalności pozauczelniane:

 • W latach 1996 – 2002 Ekspert Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury
 • Od 2002 – 2004 członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Od 2004 – 2007 roku członek w/w Komisji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ponownie wybrany na kadencję 2007 – 2011
 • Od 2003 – 2006 Prezes Fundacji ASP w Poznaniu
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu oraz członek Rady Programowej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
 • Od 2013 członek Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych; kadencja na lata 2013 – 2016, 2017 – 2019 oraz 2019 – 2023
 • USA – 2003 – Profesor Wizytujący: Slippery Rock University, Workshop Rzeźby i Tkaniny
 • Australia – 2008 – Uczestnik – jedyny przedstawiciel Polski – Sympozjum „TAPESTRY 2008: The Fine Art of Weaving”, zorganizowanego przez The Australian National University, School of Art, Canberra

 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 14.03.2017, 11:34
 • Ostatnia edycja: 13.02.2023, 15:38