Przejdź do treści

prof. dr hab. Andrzej Syska

kierownik Pracowni Kształtowania i Transformacji Przestrzeni w Katedrze Intermediów na Wydziale Komunikacji Multimedialnej

Kontakt:

andrzej.syska@uap.edu.pl

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie

– Kształtowanie i Transformacja  Przestrzeni

Pracownia Kształtowania i Transformacji Przestrzeni

Adres własnej strony www:
Strona na FB:
 https://www.facebook.com/andsyska/

Biogram:
W 1985 ukończył PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem (z malarstwa w Pracowni prof. Jerzego Kałuckiego oraz z wychowania plastycznego). Związany z poznańską uczelnią od 1987 roku. Pełnił w niej funkcje prodziekana i dziekana a od 2008 do 2016 roku prorektora ds. współpracy z zagranicą i programów naukowo-badawczych.
Brał udział w kilkunastu międzynarodowych projektach artystycznych. Zrealizował blisko 30 wystaw indywidualnych.
Były wśród nich duże wystawy o charakterze retrospektywnym:
Światłosfery w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w 1995r.,
Dark rooms w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w 1997r.,
Cyrkulacje, pulsacje, lśnienia w Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu w 1998r.
Był uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. Swoje prace prezentował w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Holandii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Estonii, Łotwie, Litwie i Słowacji.

Uczestniczył w wielu projektach artystycznych, warsztatach i konferencjach.

Pole/a zainteresowań:
Zajmuje się rzeźbą, malarstwem oraz „nowymi” mediami. Jest autorem realizacji multimedialnych, instalacji, filmów autorskich.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne:
1992 Four o’clock, Galeria Laboratorium, Zamek Ujazdowski, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa
1995 Światłosfery, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
1998 Cyrkulacje, pulsacje, lśnienia, Galeria Miejska Arsenał, Poznań
2004 Eclipse, Galerie Quartair, Haga, Holandia
2010 Flagi, Galeria XXI, Warszawa
2016 Iluminacja 3 CSW, Toruń

Najważniejsze publikacje:
– Andrzej Syska Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 1998
– Panopticon -Zeitgenössiche Kunst aus Polen Kulturforum Burgkloster, Lubeka, Niemcy, 2006
– Imperium zmysłów Akademia Sztuk Pięknych Poznań, 2007
– N.A.T.U.R.E. (III tomy), UAP, Poznań, 2011
– Wydawnictwa dokumentujące międzynarodową konferencję i warsztaty artystyczne   sieci PARADOX (II tomy) UAP, 2016

Najważniejsze nagrody, stypendia i rezydencje:
The Banff Centre for the Arts, Banff, Kanada,
Nordic Institute for Contemporary Arts, Helsinki, Finlandia,
Kultursekretariat Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Niemcy,
Stypendium Ministra Kultury.

Kierował międzynarodowymi projektami artystycznymi:
-projektem N.A.T.U.R.E. (dofinansowanie z tzw. Funduszy norweskich),
-projektem w programie polsko-rosyjska wymiana młodzieży, w którym instytucją partnerską był  Instytut Surikowa w Moskwie, – warsztatami organizowanymi przez europejską sieć uczelni artystycznych PARADOX.

Działalność pozauczelniana, ciekawostki:
Od  2013 do 2016 roku był przewodniczącym Komitetu Sterującego europejskiej sieci uczelni artystycznych kształcących w zakresie sztuk pięknych – PARADOX Fine Art European Forum.

W latach 2014–2016 był członkiem Representative Board największej europejskiej sieci uczelni artystycznych – ELIA (The European League of Institutes of the Arts).

Był również głównym koordynatorem i organizatorem konferencji PARADOX Fine Art European Forum Poznan Conference 2015 oraz współpracował przy organizacji konferencji tej sieci w Granadzie w 2013 roku.
Brał  udział w przygotowaniach do realizacji konferencji PARADOX w Londynie w 2017 roku.

Reprezentował również UAP w projekcie finansowanym z programu Kreatywna Europa – Projekt NXT – Making a Living from the Arts.

Był koordynatorem projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni, który uzyskał dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego – operatora tzw. Funduszy norweskich.

 

 

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 15.05.2017, 12:37
  • Ostatnia edycja: 31.03.2019, 19:52