Przejdź do treści

prof. dr hab. Andrzej Syska

kierownik Pracowni Kształtowania i Transformacji Przestrzeni w Katedrze Intermediów na Wydziale Komunikacji Multimedialnej

Kontakt:

andrzej.syska@uap.edu.pl

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie

– Kształtowanie i Transformacja  Przestrzeni

Pracownia Kształtowania i Transformacji Przestrzeni

Adres własnej strony www:
Strona na FB:
 https://www.facebook.com/andsyska/

Biogram:
W 1985 ukończył PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem (z malarstwa w Pracowni prof. Jerzego Kałuckiego oraz z wychowania plastycznego). Związany z poznańską uczelnią od 1987 roku. Pełnił w niej funkcje prodziekana i dziekana a od 2008 do 2016 roku prorektora ds. współpracy z zagranicą i programów naukowo-badawczych.
Brał udział w kilkunastu międzynarodowych projektach artystycznych. Zrealizował blisko 30 wystaw indywidualnych.
Były wśród nich duże wystawy o charakterze retrospektywnym:
Światłosfery w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w 1995r.,
Dark rooms w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w 1997r.,
Cyrkulacje, pulsacje, lśnienia w Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu w 1998r.
Był uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. Swoje prace prezentował w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Holandii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Estonii, Łotwie, Litwie i Słowacji.

Uczestniczył w wielu projektach artystycznych, warsztatach i konferencjach.

Pole/a zainteresowań:
Zajmuje się rzeźbą, malarstwem oraz „nowymi” mediami. Jest autorem realizacji multimedialnych, instalacji, filmów autorskich.

ROZWIN

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne:

– 1992 Four o’clock, Galeria Laboratorium, Zamek Ujazdowski, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa
– 1995
Światłosfery, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
– 1998
Cyrkulacje, pulsacje, lśnienia, Galeria Miejska Arsenał, Poznań
– 2004
Eclipse, Galerie Quartair, Haga, Holandia
– 2010
Flagi, Galeria XXI, Warszawa
– 2016
Iluminacja 3 CSW, Toruń

ROZWIN

Najważniejsze publikacje:

– Andrzej Syska Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 1998
– Panopticon -Zeitgenössiche Kunst aus Polen Kulturforum Burgkloster, Lubeka, Niemcy, 2006
– Imperium zmysłów Akademia Sztuk Pięknych Poznań, 2007
– N.A.T.U.R.E. (III tomy), UAP, Poznań, 2011
– Wydawnictwa dokumentujące międzynarodową konferencję i warsztaty artystyczne   sieci PARADOX (II tomy) UAP, 2016

ROZWIN

Najważniejsze nagrody, stypendia i rezydencje:

– The Banff Centre for the Arts, Banff, Kanada,
Nordic Institute for Contemporary Arts, Helsinki, Finlandia,
– Kultursekretariat Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Niemcy,
– Stypendium Ministra Kultury.

ROZWIN

Kierował międzynarodowymi projektami artystycznymi:

-projektem N.A.T.U.R.E. (dofinansowanie z tzw. Funduszy norweskich),
-projektem w programie polsko-rosyjska wymiana młodzieży, w którym instytucją partnerską był  Instytut Surikowa w Moskwie, – warsztatami organizowanymi przez europejską sieć uczelni artystycznych PARADOX.

Działalność pozauczelniana, ciekawostki:
Od  2013 do 2016 roku był przewodniczącym Komitetu Sterującego europejskiej sieci uczelni artystycznych kształcących w zakresie sztuk pięknych – PARADOX Fine Art European Forum.

W latach 2014–2016 był członkiem Representative Board największej europejskiej sieci uczelni artystycznych – ELIA (The European League of Institutes of the Arts).

Był również głównym koordynatorem i organizatorem konferencji PARADOX Fine Art European Forum Poznan Conference 2015 oraz współpracował przy organizacji konferencji tej sieci w Granadzie w 2013 roku.
Brał  udział w przygotowaniach do realizacji konferencji PARADOX w Londynie w 2017 roku.

Reprezentował również UAP w projekcie finansowanym z programu Kreatywna Europa – Projekt NXT – Making a Living from the Arts.

Był koordynatorem projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni, który uzyskał dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego – operatora tzw. Funduszy norweskich.

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 15.05.2017, 12:37
  • Ostatnia edycja: 14.04.2023, 15:46