prof.dr hab. Mirosław Adamczyk

kontakt: miroslaw.adamczyk@uap.edu.pl

Biogram:

W latach 1985–1990 studia na Wydziale Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych w Poznaniu (dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Plakatu prof. Waldemara Świerzego).
Zajmuje się grafiką użytkową.
W latach 2008–2016 Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej na UA w Poznaniu.
Od 2010 roku wykłada oraz pełni funkcję Pełnomocnika Rektora d/s Kierunku Grafika
w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Od 2014 roku jest członkim Konwentu Rzeczników przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w Warszawie.
Brał udział w wielu wystawach i przeglądach plakatu w kraju i za granicą (m.in.: w Berlinie, Brnie, Colorado, Chaumont, Chicago, Charkowie, Helsinkach, Hong Kongu, Katowicach, Krakowie, Lahti, Mons, Moskwie, Ogaki, Sofii, Tajwanie, Trnawie,Teheranie, Toyamie, Warszawie…).
Laureat szeregu nagród i wyróżnień.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Kierownik Pracowni Ilustracji Wydawniczej