prof. dr hab. Mirosław Adamczyk

kontakt: miroslaw.adamczyk@uap.edu.pl

W latach 1985–1990 — studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole 

Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Plakatu prof. Waldemara Świerzego. 

Od 1989 do 1999 roku był asystentem w Pracowni Rysunku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1998 roku uzyskał kwalifikacje I stopnia (doktorat) a w 2001 kwalifikacje II stopnia (habilitacja). 

W 2010 roku otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. 

W latach 2008–2016 pełnił funkcję kierownika Katedry Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Aktualnie jest profesorem na macierzystej uczelni, gdzie kieruje od 1999 roku Pracownią Ilustracji Wydawniczej na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej. 

Honorowy członek  STGU (Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej). 

Autor plakatów, okładek książkowych, ilustracji, opracowań graficznych książek, katalogów, albumów, znaków graficznych.

Finalista wielu  prestiżowych konkursów (biennale, triennale) i przeglądów plakatów organizowanych w kraju i za granicą, 

Laureat szeregu nagród i wyróżnień.


Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Kierownik Pracowni Ilustracji Wydawniczej