Przejdź do treści

Regulamin konkursu na znak graficzny DIFA

D I F A
DO IT FOR ART!
Misją Fundacji Wspierania Kultury „DIFA”, której nazwę własną stanowią pierwsze litery hasła „DO IT FOR ART”, jest działanie na rzecz sztuki i środowiska artystów z jednej strony, z drugiej podejmowanie działań, które umożliwią przenikanie sztuki do życia codziennego zarówno w sposób zaplanowany i programowy poprzez działania edukacyjne, jak również spontaniczny, prowokujący do przemyśleń poprzez samą obecność sztuki.
Powołanie do życia fundacji, której celem byłoby wspieranie artystycznej aktywności utalentowanych ludzi to, jak sądzę, naturalna konsekwencja dotychczasowych poczynań i przede wszystkim potrzeba uczestniczenia i angażowania się w realizację twórczych projektów.
Fundacja Wspierania Kultury „DIFA” jest aktualnie na etapie podejmowania formalnych czynności zmierzających do jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dlatego też, czas, który jest niezbędny na przeprowadzenie wymaganych procedur, chciałbym przeznaczyć na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na projekt znaku graficznego Fundacji wraz z napisem wskazującym jej nazwę czyli logo Fundacji.
Osoby zainteresowane podjęciem artystycznego wyzwania odsyłam do Regulaminu konkursu, którego treść zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.difa.pl

Piotr Grausch

  • Autor:
  • Opublikowano: 02.03.2017, 13:27
  • Ostatnia edycja: 02.03.2017, 13:35