„Przebudowa, remont i zakup wyposażenia niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”, realizowany w ramach POIiŚ 2014-2020.

1. Lokalizacja
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu realizuje projekt obejmujący częściową przebudowę oraz remont niezabytkowego budynku kamienicy przy al. Marcinkowskiego 28. Zlokalizowany w ścisłym centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie Starego Rynku, Placu Wolności i Muzeum Narodowego budynek, ze względu na zły stan techniczny jest obecnie wyłączony z użytkowania. W wyniku realizacji inwestycji powstanie obiekt służący działalności kulturalnej i edukacji artystycznej.
2. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje opracowania projektowe, roboty budowlane, zakup wyposażenia, zarządzanie projektem wraz z nadzorem budowlanym oraz działania informacyjno-promocyjne. Zaplanowane roboty budowlane mają na celu poprawę stanu technicznego budynku i przywrócenie go do użytkowania w zakresie planowanej funkcji kulturalnej i edukacji artystycznej. Prace obejmują m.in.: rozbiórki, likwidację starych pieców, naprawę podłoży, wykonanie nowych izolacji termicznych oraz zabezpieczeń przeciwwodnych ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, całkowitą wymianę dachu, montaż rynien i rur spustowych, wykonanie instalacji wentylacji sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie fundamentowania specjalnego w celu podchwycenia istniejących fundamentów budynku, prace konserwatorskie, dostawę i montaż windy, podnośników schodowych oraz elementów wykończenia wnętrz. W ramach projektu zakupione zostanie ponadto wyposażenie niezbędne do realizacji zaplanowanych działań kulturalnych i edukacji artystycznej, w tym mebli, komputerów i wyposażenia wystawienniczego.
3. Opis projektu
W Parterze budynku mieścić się będzie galeria UAP, stanowiąca wizytówkę Uczelni, miejsce ekspozycji twórczości studentów i dydaktyków UAP. Na wyższych kondygnacjach realizowany będzie program edukacji artystycznej, przygotowany przez Wydział Edukacji Artystycznej. Podstawą jego utworzenia jest dotychczasowy program działalności, wzbogacony o nowe elementy oferty kierowane do najmłodszej grupy odbiorców oraz oferujące nowe formy partycypacji w kulturze. W projekcie przewidziano ok 380m2 przestrzeni ogólnodostępnych dla zwiedzających oraz ponad 570m2 przestrzeni warsztatowej i seminaryjnej do prowadzenia edukacji artystycznej.
4. Główne cele projektu
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności infrastruktury kultury poprzez przebudowę jednego z budynków Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a w szczególności:
 stworzenie przestrzeni do prezentacji dziedzictwa kulturowego;
 stworzenie warunków do realizacji atrakcyjnego programu edukacji
artystycznej dla społeczności miasta Poznania i Wielkopolski;
 poprawę dostępności do infrastruktury kultury dla osób niepełnosprawnych;;
 rewitalizację historycznej zabudowy w zabytkowym obszarze śródmieścia,
przy zastosowaniu rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych;

5. Charakterystyczne parametry projektu

ilość kondygnacji: 5 nadziemnych i 1 poddziemna,
powierzchnia całkowita obiektu: 1625,16 m2,
powierzchnia zabudowy: 378 m2 na działce o pow. 1755 m2,
kubatura brutto budynku: 4780 m3 przy wysokości do 17,5 m.
6. Finansowanie
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Infrastruktura i Środowisko Priorytet VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.