Przejdź do treści

Biuro Promocji UAP jest jednostką, której misją jest promowanie studentów, absolwentów, doktorantów oraz kadry dydaktycznej skupionej na ośmiu wydziałach i 14 dynamicznie rozwijających się kierunkach studiów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Biuro udziela wsparcia artystom i projektantom w zakresie szeroko pojętej promocji poprzez upowszechnianie rezultatów ich twórczej pracy i osiągnięć w szerokich kontekstach: społecznych, kulturowych i gospodarczych. Biuro Promocji wykorzystuje do swoich działań specjalnie powołaną w celach promocyjnych infrastrukturę galeryjną, na którą składa się sieć uniwersyteckich galerii sztuki zlokalizowanych w samym centrum Poznania i współtworzonych ze  społecznością Miasta Poznania. Na infrastrukturę wystawienniczą Uczelni składają się: galeria R20 dedykowana otwartym inicjatywom studenckim, galeria Rotunda dedykowana studentom studiów doktoranckich, galerie Duża i Mała Scena UAP prezentujące z jednej strony dzieła sztuki z Kolekcji UAP i dorobek jego wybitnych profesorów, z drugiej zaś będące miejscem artystycznych debiutów oraz prezentacji dorobku młodych pracowników Uniwersytetu, galeria designu Design UAP oraz galeria Curators’LAB sprofilowana na prezentację autorskich projektów kuratorskich z uwzględnieniem projektów o zasięgu międzynarodowym. Na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu przy ulicy Solnej 4 od 35 lat działa galeria AT oraz galeria Naprzeciw, która rozpoczęła swoją działalność wiosną 2003 roku jako alternatywna przestrzeń prezentacji sztuki – wychodząc naprzeciw młodym artystom, studentom i pedagogom Uczelni, naprzeciw innym galeriom, naprzeciw wszystkim zainteresowanym i autorska galeria malarstwa Nad schodami studio. Swoją nową galerię sztuki w budynku przy ulicy Szewskiej 16, od roku 2017 prowadzi także Wydział Malarstwa i Rysunku UAP. Biuro Promocji wspiera kształtowanie wartościowych kontaktów Uczelni w obszarze ogólnopolskiego środowiska akademickiego z nastawieniem na rozwój współpracy i kreatywną wymianę twórczych koncepcji. Służą temu regularnie organizowane wystawy i gościnne pokazy innych uczelni w Atrium UAP oraz bogaty program otwartych wykładów, konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem artystów i specjalistów w wielu dziedzinach z Polski i za granicy.Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu prowadzi także cykl otwartych warsztatów, przeznaczonych nie tylko dla studentów uczelni, ale także dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Zadaniem Biura Promocji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest także promocja jego absolwentów na rynku pracy rozwijana poprzez bezpośrednie budowanie relacji z pracodawcami, które odbywa się poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, realizację konkretnych wspólnych przedsięwzięć w zakresie sztuki i projektowania, a także udział w targach edukacyjnych, targach designu i festiwalach sztuki. Promocja w tym zakresie kształtowana jest dwutorowo: w oparciu o współpracę z instytucjami kultury i sztuki, z drugiej strony natomiast poprzez otwarcie nowych perspektyw współpracy z polskimi i zagranicznymi interesariuszami zewnętrznymi reprezentującymi przemysł.

poznangalleries.com

poznanartweek.com

sztukakomunikacji.uap.edu.pl

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 20.07.2017, 14:18
  • Ostatnia edycja: 08.02.2018, 00:31