Przejdź do treści

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Wartość finansowania lub dofinansowania: 70 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 70 000,00 zł

W 2022 roku Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 70 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz Studia Realizacji Projektu (SRP)”, w ramach programu “Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2021”.

Celem projektu jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń – wyposażenia nowego punktu na mapie uczelni jakim będzie SRP w Katedrze Ubioru na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii UAP. Priorytetem jest umożliwienie kadrze dydaktycznej jak i studentom dostępu do aktualnej, nowoczesnej technologii związanej ze specjalnością projektowanie ubioru, kostiumu teatralnego, tkaniny artystycznej i scenografii. Studio będzie wsparciem na każdym etapie procesu projektowego.

SRP będzie miejscem dostępnym dla całej społeczności uniwersyteckiej. W ramach SRP planowane są warsztaty, wykłady, spotkania ze specjalistami, pokazy dotyczące: mody, teatru, technik unikatowych, designu zrównoważonego. Działania te dedykowane będą dla studentów, seniorów (Uniwersytet Trzeciego Wieku, UAP) i osób niepełnosprawnych. Działania o charakterze artystyczno-edukacyjnym dla studentów przyczynią się do lepszego transferu wiedzy i doświadczeń względem innych zakresów tematycznych podejmowanych na uczelni. Efektem realizowanych w ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” zadań, będzie stworzenie warunków dla wprowadzenia wysokich standardów kształcenia oraz rozwoju szkolnictwa artystycznego w Polsce.

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 18.07.2022, 20:03
  • Ostatnia edycja: 18.07.2022, 20:03