Przejdź do treści

Zdalna komunikacja ze studentami oraz laboratoria
Uczelnia korzysta z systemu Akademus za pośrednictwem strony internetowej www.uap.edu.pl w zakładce e-dziekanat. Każdy student zakłada konto w systemie, a następnie komunikuje się z uczelnią za jego pośrednictwem. Dostawca usługi zapewnia, że spełnia ona wymogi dla dostępności WCAG.

W procesie dydaktycznym uczelnia wykorzystuje możliwość tzw. wirtualnych laboratoriów, co oznacza, że studenci mają dostęp do narzędzi niezbędnych do pracy za pośrednictwem systemu zdalnego, w którym funkcjonuje m. in. środowisko Adobe CC do obróbki grafiki i animacji oraz system AutoCad do tworzenia brył przestrzennych. Uczelnia cały czas się rozwija w zakresie umożliwiania dostępności za pomocą Internetu do materiałów i treści dla studentów.

Wydziały na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu:
  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 02.02.2022, 17:02
  • Ostatnia edycja: 22.05.2023, 12:14