Przejdź do treści

Położenie i warunki architektoniczne budynków UAP
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jest zlokalizowany w 8 budynkach:

1. Budynek A

Adres: Al. Marcinkowskiego 29

Opis: Śródmiejskie miejsca parkingowe znajdują się od strony ul. 23 lutego, w odległości nie przekraczającej 50 m od wejścia głównego do budynku.

Wejście główne do budynku:

 • wyposażone jest w zabytkowe schody (bez poręczy, pochylni i podnośnika),
 • posiada dzwonek, który umożliwia wezwanie pomocy osobom z trudnościami w poruszaniu się,
 • posiada podwójne drzwi, w tym wewnętrzne otwierane automatycznie.

Wewnątrz budynku znajduje się:

 • portiernia – po lewej stronie od głównego wejścia,
 • Galeria Rotunda – po prawej stronie od głównego wejścia, 
 • dwie klatki schodowe wyposażone w poręcze,
 • winda wyposażona w komunikaty głosowe oraz przyciski z napisami w alfabecie Braille’a, która obsługuje wszystkie poziomy i części budynku.

Siedziba Uniwersytetu to trzykondygnacyjny budynek, który jest połączony od ul. 23 lutego z sąsiadującym budynkiem B korytarzem na I i II piętrze. W korytarzach łączących ze sobą dwa obiekty, zainstalowane są drzwi automatyczne otwierane przyciskiem.

Dostęp do siedziby Uniwersytetu przez osobę z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy przez bramę wjazdową przy ul. 23 lutego 20 (przy budynku B) oraz wejście znajdujące się od strony dziedzińca prowadzące do Atrium w budynku B. Toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się w budynku B na piętrach.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • pętlę induktofoniczną dla osób z niepełnosprawnością słuchu zainstalowaną w Rektoracie, 
 • poziome oznaczenia dla osób niewidomych prowadzące od portierni w budynku B do Rektoratu znajdującego się na II piętrze,
 • tablicę informacyjną znajdującą się w holu budynku. 

Priorytetem na kolejne lata jest rozbudowa oznakowania poziomego dla osób niewidomych.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 855 25 212. Budynek B

Adres: ul. 23 lutego 20

Opis: Śródmiejskie miejsca parkingowe znajdują się od strony ul. 23 lutego, w odległości nie przekraczającej 50 m od wejścia głównego do budynku.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody bez poręczy, bez pochylni i bez podnośnika,
 • posiada dzwonek, który umożliwia wezwanie pomocy osobom z trudnościami w poruszaniu się,
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

Wejście do budynku od strony dziedzińca wewnętrznego prowadzące do Atrium:

 • posiada drzwi automatycznie otwierane,
 • posiada pochylnię oraz schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • wejście prowadzi na poziom budynku 0.

Wejście boczne do budynku od strony dziedzińca wewnętrznego prowadzące do pracowni Rzeźby oraz Modelarni:

 • posiada schody z poręczami, bez pochylni i bez podnośnika,
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

Wjazd na dziedziniec wewnętrzny:

 • posiada bramę automatycznie otwieraną,
 • posiada dzwonek, który umożliwia wezwanie pomocy osobom z trudnościami w poruszaniu się.

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • portiernia – po lewej stronie przy schodach prowadzących do wejścia głównego,
 • trzy klatki schodowe wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • cztery windy, w tym jedna towarowa, które obsługują wszystkie poziomy i części budynku. Windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz w przyciski z alfabetem Braille’a,
 • toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami: poziom -I, parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro,

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy przez bramę wjazdową przy wejściu głównym do budynku B następnie przez wejście znajdujące się od strony dziedzińca prowadzące do Atrium. Łącznie w budynku są zamontowane 4 windy: 2 windy przy portierni, 1 winda w klatce schodowej od dziedzińca oraz 1 winda towarowa.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • poziome oznaczenia dla osób niewidomych prowadzące od portierni w budynku B do Rektoratu,
 • tablicę informacyjną znajdującą się przy portierni. 

Dodatkowo kawiarnia przy Atrium, Sale B/211 oraz B/212 zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt komputerowy umożliwiający pracę osobom z  niepełnosprawnościami. 

Budynek B połączony jest z budynkiem A korytarzem na I i II piętrze. W korytarzach łączących ze sobą dwa obiekty zainstalowane są drzwi automatyczne otwierane przyciskiem.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 852 09 113. Budynek C

Adres: Plac Wielkopolski 9

Opis: Śródmiejskie miejsca parkingowe, znajdują się od strony Placu Wielkopolskiego ,w odległości nie przekraczającej 50 m od wejścia głównego do budynku.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze po obu stronach, bez pochylni i bez podnośnika,
 • posiada dzwonek zamontowany przy drzwiach, który umożliwia wezwanie pomocy osobom z trudnościami w poruszaniu się,
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

Wejście tylne do budynku od ulicy Wolnica:

 • posiada domofon, który umożliwia wezwanie pomocy osobom z trudnościami w poruszaniu się,
 • posiada schody bez poręczy wyposażone w platformę schodową,
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • portiernia – po lewej stronie od głównego wejścia,
 • dwie klatki schodowe wyposażone w poręcze po jednej stronie,
 • jedna winda, która wyposażona jest w komunikaty głosowe oraz w przyciski z alfabetem Braille’a, obsługująca wszystkie poziomy i części budynku,
 • toaleta przystosowana dla osób z niepełno sprawnościami, umiejscowiona na I piętrze. 

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy przez bramkę usytuowaną od strony ul. Wolnica, do której kieruje piktogram przy wejściu głównym do budynku C. Osoba z niepełnosprawnością po przekroczeniu bramki powinna kierować się na wprost, do platformy schodowej.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje: 

 • pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu zainstalowane w portierni, w Biurze ds. osób z niepełnosprawnością oraz w Dziekanatach, 
 • poziome oznaczenia dla osób niewidomych,
 • oznaczenia dla osób niewidomych umieszczone na każdym piętrze na pochwytach wewnętrznej klatki schodowej, 
 • pionowe oznaczenia NFC dla osób niewidomych umieszczone na IV piętrze po lewej stronie przed wejściem do Dziekanatów,
 • Wirtualny Spacer umieszczony na stronie internetowej UAP,
 • przywoławcze typu call-hear umieszczone przy wejściu do windy na III i IV piętrze,
 • tablicę informacyjną znajdującą się przy portierni. 

Dodatkowo biblioteka została wyposażona w  specjalistyczny sprzęt komputerowy umożliwiający pracę osobom z  niepełnosprawnościami. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 853 00 18


4. Budynek D

Adres: ul. Solna 4

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się ogólnodostępny parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż teren jest nieutwardzony.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody bez poręczy, bez pochylni i bez podnośnika,
 • posiada dzwonek, który umożliwia wezwanie pomocy osobom z trudnościami w poruszaniu się,
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • schody prowadzące do portierni wyposażone w poręcze po obu stronach,
 •  klatka schodowa, która obsługuje wszystkie poziomy i części obiektu wyposażona w poręcze po jednej stronie,
 • toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami w pracowni nr 14. 

Budynek objęty nadzorem Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków jest tylko częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nie posiada przystosowanego podjazdu oraz komunikacji wewnątrzbudynkowej (windy) umożliwiającej poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostępne dla osób z powyższą niepełnosprawnością są jedynie pracownie w pawilonach zlokalizowanych obok budynku głównego.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 853 11 815. Budynek E

Adres: ul. Wolnica 9

Opis: Śródmiejskie miejsca parkingowe znajdują się w pobliżu wejścia do obiektu.

Wejście główne do budynku:

 • posiada podjazd oraz schody nie wyposażone w poręcze,
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

Wejście tylne do budynku:

 • posiada dzwonek, który umożliwia wezwanie pomocy osobom z trudnościami w poruszaniu się,
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • przedsionek – wyposażony w pochylnie oraz schody bez poręczy,
 • portiernia umiejscowiona w holu głównym,
 • jedna klatka schodowa wyposażona w poręcze po obu stronach,
 • jedna winda wyposażona jest w komunikaty głosowe oraz w przyciski z alfabetem Braille’a, obsługująca wszystkie poziomy i części budynku,
 • toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami umiejscowiona na parterze.

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy przez tylne lub główne wejście po pokonaniu niewielkiego podjazdu. W budynku znajduje się jedna winda. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 856 04 30


6. Budynek F

Adres: ul. Szewska 16

Opis: Śródmiejskie miejsca parkingowe znajdują się w pobliżu wejścia głównego do obiektu.

Wejście główne do budynku:

 • posiada dzwonek, który umożliwia wezwanie pomocy osobom z trudnościami w poruszaniu się,
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

Wejście do budynku od strony dziedzińca wewnętrznego:

 • posiada stopnie, bez poręczy, bez pochylni i bez podnośnika, 
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • portiernia – po prawej stronie od wejścia głównego,
 • dwie klatki schodowe wyposażone w poręcze.

Część dydaktyczna budynku nie posiada przystosowanej komunikacji wewnątrzbudynkowej (windy), dzięki której osoby z niepełnosprawnością ruchową mogłyby się poruszać. Natomiast na terenie obiektu znajduje się również Galeria, do której wejście osobom z niepełnosprawnością ruchową umożliwia pochylnia. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 519 846 712


7. Budynek G

Adres: ul. Mielżyńskiego 24

Opis: Śródmiejskie miejsca parkingowe znajdują się w pobliżu wejścia głównego do obiektu.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, bez pochylni i bez podnośnika,
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.
 • nie posiada dzwonka do portierni.

Wewnątrz budynku znajduje się:

 • portiernia umiejscowiona w holu głównym,
 • jedna klatka schodowa wyposażona w poręcze po jednej stronie.

Wnętrze budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak wind, brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami).

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.


8. Budynek H

Adres: Al. Marcinkowskiego 28

Opis: Śródmiejskie miejsca parkingowe znajdują się w pobliżu wejścia głównego do obiektu.

Wejście główne do budynku:

 • posiada podjazd,
 • posiada drzwi otwierane automatycznie,
 • nie posiada dzwonka do portierni.

Wewnątrz budynku znajdują się:

 • dwie klatki schodowe wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • jedna winda wyposażona w komunikaty głosowe oraz w przyciski z alfabetem Braille’a, która obsługuje wszystkie poziomy i części budynku,
 • toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy przez główne wejście. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Do obiektu można przejść wykorzystując korytarz na pierwszym piętrze łączący budynek H z budynkiem B. 


Wszystkie budynki znajdują się w ścisłym centrum miasta, w najstarszej jego części, niedaleko Starego Rynku w Poznaniu.

 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 02.02.2022, 16:59
 • Ostatnia edycja: 30.10.2023, 16:52