Przejdź do treści

Położenie i warunki architektoniczne budynków UAP
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jest zlokalizowany w 6 budynkach:

 • Siedziba Uniwersytetu – budynek A UAP
  z salami dydaktycznymi i zapleczem administracyjnym: Al. K. Marcinkowskiego 29, Poznań

Budynek A
Siedziba Uniwersytetu to trzykondygnacyjny budynek, który jest połączony z Budynkiem B poprzez korytarze na I i II piętrze, ponieważ są to budynki sąsiadujące ze sobą. Dostęp do siedziby Uniwersytetu przez osobę z nie- pełnosprawnością ruchową jest możliwy poprzez Budynek B, dokąd kieruje tablica umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu do Budynku A. Pozostali studenci niepełnosprawni mogą skorzystać z windy w Budynku A, po przekroczeniu samootwierających się drzwi. W holu głównym znajduje się Tablica informacyjna, ponadto istnieje możliwość uzyskania informacji od pracowników portierni.
W budynku A brak toalet dostosowanych do osób poruszających się na wózku, jednak ciągi korytarzowe na I i II piętrze umożliwiają dostęp do Budynku B, w którym są one dostępne.


 • Budynek B UAP
  z salami dydaktycznymi i zapleczem administracyjnym: ul. 23 Lutego 20, Poznań;


Budynek B
Budynek zmodernizowany i przebudowany, dzięki czemu został dostosowany do potrzeb studentów z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzi brama, która dodatkowo wyposażona jest w domofon usytuowany na wysokości osoby poruszającej się na wózku. Do budynku prowadzi podjazd z dziedzińca wewnętrznego i samootwierające się drzwi. Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku: drzwi są szerokie, umożliwiają bezpieczne poruszanie się, ponadto zainstalowane są 2 windy umożliwiające szybką komunikację między piętrami. Sala wykładowa tzw. Atrium jest wyposażona w sprzęt multimedialny i pętlę indukcyjną, ponadto w Budynku B znajduje się 6 sal dydaktycznych i drukarnia, które wyposażone są w stanowiska komputerowe. Toalety w całym budynku B są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Budynek jest skomunikowany z siedzibą Uniwersytetu, Budynkiem A, korytarzami na I i II piętrze, a budynki oddzielają drzwi o parametrach zgodnych z zasadami przeciwpożarowymi.


 • Budynek C UAP
  z salami dydaktycznymi, biblioteką i zapleczem administracyjnym: pl. Wielkopolski 9, Poznań;


Budynek C
Budynek zmodernizowany i przebudowany, jednak nie spełnia wszystkich standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Budynek jest wyposażony w windę osobową, korytarze i drzwi do sal są wystarczająco szerokie by umożliwić komunikację osobom na wózkach, jednak sama winda nie jest w pełni dostosowana zarówno pod kątem wielkości, jak i sterowania. Wejście do budynku następuje bezpośrednio z placu Wielkopolskiego po pokonaniu kilku schodków lub poprzez podjazd dla osób z niepełnosprawnością, który jest zlokalizowany od strony wewnętrznej posesji. Dostęp do wewnętrznego dziedzińca następuje poprzez bramę, która jest otwierana na czas przejazdu przez pracownika obsługi po zgłoszeniu takiej potrzeby. Osoba niepełnosprawna musi samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby skontaktować się z pracownikiem portierni, by skorzystać z możliwości podjazdu. W budynku C znajduje się biblioteka (parter budynku) z 8 stanowiskami komputerowymi, w holu budynku znajdują się urządzenia ułatwiające wyszukanie pozycji bibliotecznych przez osoby poruszające się na wózkach, ponadto jest 1 sala wyposażona w 10 stanowisk komputerowych (III p.). Budynek nie jest oznakowany z zachowaniem czytelności dla osób z niepełnosprawnością. Na IV piętrze budynku C znajdują się Dziekanaty oraz obsługa studentów z niepełnosprawnościami w zakresie stypendiów.


 • Budynek D UAP
  z salami dydaktycznymi: ul. Solna 4, Poznań

Budynek D
Budynek jest tylko częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. To budynek objęty nadzorem Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków. Budynek nie posiada przystosowanego podjazdu ani komunikacji wewnątrzbudynkowej umożliwiającej poruszanie się osób z niepełnosprawnością. Dostępne dla nich są jedynie pracownie w pawilonach zlokalizowanych obok budynku głównego.


 • Budynek E UAP
  z salami dydaktycznymi i zapleczem administracyjnym: ul. Wolnica 9, Poznań


Budynek E
Budynek 6 – piętrowy z wejściem bezpośrednio z ulicy po pokonaniu kilku schodków, z niewielkim podjazdem dla osób poruszających się na wózkach. Budynek wyposażony jest w windę osobową. Brak tablicy informacyjnej rekompensuje personel portierni.


 • Budynek F UAP
  z salami dydaktycznymi: ul. Szewska 16, Poznań

Budynek F
Budynek znajduje się w czasowym użytkowaniu UAP. To kamienica zaadaptowana na sale dydaktyczne, nie posiadająca windy, ani dostosowanego wjazdu dla osób z niepełnosprawnością. Biorąc pod uwagę, że uczelnia cały czas się rozwija architektonicznie i przebudowuje lub dostosowuje budynki do nowych wymagań związanych m.in. z niepełnosprawnością opisany stan ulega zmianie. Ponadto w miarę możliwości, na podstawie sygnałów od studentów i kadry dydaktycznej staramy się jak najbardziej przychylić do oczekiwań związanych z umożliwieniem mobilności po obiektach uczelni.


Wszystkie budynki znajdują się w ścisłym centrum miasta, w najstarszej jego części, niedaleko Starego Rynku w Poznaniu.

 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 02.02.2022, 16:59
 • Ostatnia edycja: 02.02.2022, 19:13