Przejdź do treści

Studenci z niepełnosprawnością a akty prawa Uniwersytetu Artystycznego im M. Abakanowicz w Poznaniu.

Uniwersytet Artystyczny im M. Abakanowicz w Poznaniu otwarty jest na studentów z niepełnosprawnością. Na przestrzeni lat podejmowano regulacje prawne, które zmierzać mają do pełniejszego udziału osób, które studiują lub chcą podjąć naukę w naszej uczelni, dlatego:

 • Powołano Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w Uniwersytecie Artystycznym im. M. Abakanowicz w Poznaniu – na mocy Zarządzenia Nr 35/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2022 r.; Pobierz
 • Stworzono Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu Pobierz
 • Wprowadzono Regulamin warunków kształcenia osób niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu – na mocy Zarządzenie nr 37/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w sprawie wprowadzenia Regulaminu warunków kształcenia osób z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu z dnia 1 października 2019 roku.
  Pobierz
 • Wprowadzono regulacje dotyczące zapisów do pracowni wolnego wyboru studentów z niepełnosprawnościami na mocy Zarządzenia nr 93/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 r.; Pobierz
 • Zmieniono Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – na mocy Zarządzenie nr 115/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 16 września 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
  Pobierz
 • Zmieniono „Regulaminu Studiów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dla studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych” – na mocy Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 8/2021/2022 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 63/2020/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie „Regulaminu Studiów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dla studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych” i przyjęcia tekstu jednolitego
  Pobierz
 • Zmieniono Regulamin organizacji i przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023 oraz Regulaminu organizacji i zdalnego przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023 – na mocy Uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 37/2021/2022 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 28/2020/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. sprawie uchwalenia Regulaminu organizacji i przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023 i na mocy Uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 38/2021/2022 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 29/2020/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. sprawie uchwalenia Regulaminu organizacji i zdalnego przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023.
  Pobierz
  Pobierz
 • Regulamin warunków kształcenia osób z niepełnosprawnościami w UAP Pobierz

KONTAKT:
Pełnomocnik Rektora UAP do spraw Osób z Niepełnosprawnością
Magdalena Kułakowska
magdalena.kulakowska@uap.edu.pl 

 • Autor: Piotr Grzywacz
 • Opublikowano: 06.02.2019, 21:21
 • Ostatnia edycja: 27.10.2023, 08:48