Przejdź do treści

Zadania Pełnomocniczki Rektora ds. równego traktowania na UAP 

  • udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym, przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia i specjalistycznej pomocy,
  • przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń naruszającym zasady równego traktowania studentów/ek, doktorantów/ek i pracowników/czek Uczelni,
  • prowadzenie akcji promocyjnej i edukacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym,
  • prowadzenie monitoringu i ewaluacji działań antydyskryminacyjnych,
  • przedstawienie Senatowi raz w roku sprawozdania ze swojej działalności.

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 23.02.2022, 15:58
  • Ostatnia edycja: 23.02.2022, 15:59