Studia podyplomowe Grafika Projektowa

Studia podyplomowe Grafika Projektowa przeznaczone są dla osób:

 • które ukończyły studia na różnych kierunkach studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia)
 • chcących zdobyć praktyczne umiejętności pozwalające na realizację projektów z zakresu projektowania graficznego
 • pracujących, lub zainteresowanych pracą w studiach projektowych, agencjach reklamowych czy instytucjach związanych z tworzeniem szeroko pojętej komunikacji wizualnej
 • chcących pogłębić swoje dotychczasowe i zdobyć nowe doświadczenie z zakresu projektowania graficznego
 • zainteresowanych komunikacją wizualną w kontekście projektowania graficznego

PROGRAM:

Liczba godzin dydaktycznych:

 • 184 godziny lekcyjne (45 min.)
 • 12 zjazdów (sobota–niedziela)
 • 2 semestry (październik–styczeń, luty–maj)

Terminarz zjazdów i rozkład zajęć zostanie opublikowany do końca września 2021

Zakres zagadnień:

Typografia (18 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 12 godz.)

 • poznanie zasad składu tekstu
 • warsztaty z praktycznych zastosowań typografii
 • użycie litery jako podstawowego narzędzia w projektowaniu graficznym
 • operowanie typografią w tworzeniu uniwersalnych komunikatów wizualnych
 • historia projektowania graficznego w kontekście typografii

Identyfikacja wizualna (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)

 • poznanie strategii budowania wizerunku marki, produktu czy firmy
 • poznanie zasad tworzenia kompleksowych systemów identyfikacji wizualnej
 • budowanie narracji wizualnej z uwzględnieniem współczesnych trendów i zjawisk wizualnych
 • konstruowanie architektury informacji
 • projektowanie znaków graficznych i logotypów
 • warsztaty z wykorzystaniem programów graficznych (Photoshop, Ilustrator)

Projektowanie komunikatu wizualnego (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)

 • poznanie konwencji i zasad obowiązujących we współczesnym projektowaniu graficznym
 • poznanie zależności pomiędzy funkcją a formą
 • umiejętność konstruowania przekazów wizualnych za pomocą świadomego doboru właściwych środków wyrazu
 • warsztaty projektowe
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu historii sztuki, historii projektowania graficznego i designu do kreacji grafiki o charakterze autorskim jak i reklamowym

Przygotowanie do druku (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)

 • warsztaty z praktycznych umiejętności przygotowania do druku takich form jak: książka, gazeta, akcydensy itp.
 • podstawy pracy w programach Ilustrator, InDesign
 • umiejętność wykorzystania nowoczesnej technologii w procesie przygotowania do druku
 • warsztaty fotoedycji z wykorzystaniem programów graficznych (Photoshop)
 • poznanie właściwości materiałów poligraficznych w kontekście przygotowania do druku

Projektowanie wydawnictw (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)

 • poznanie zasad tworzenia różnego rodzaju form wydawniczych: książka, katalog, album, gazeta, program, ulotka
 • poznanie zasad w budowaniu relacji typografia – ilustracja
 • budowanie architektury wydawnictw w odniesieniu do treści i funkcji
 • projektowanie wydawnictw na siatkach modularnych
 • warsztaty z wykorzystaniem programów graficznych (Ilustrator, InDesign)

Warsztatowe techniki druku (18 godz. – zajęcia praktyczne 18 godz.)

 • poznanie klasycznych technik druku
 • wykorzystanie warsztatowych technik druku w odniesieniu do współczesnego projektowania
 • warsztaty z technik drukarskich takich jak: offset, druk wypukły, sitodruk

Prawo autorskie (6 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz.)

 • Prawo autorskie a praktyka projektowa

Cel studiów:

 • przygotowanie zawodowe słuchacza do tworzenia kreacji szeroko pojętych projektów graficznych w obszarze projektowania graficznego, a także podstawowych technik z zakresu grafiki warsztatowej
 • zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających samodzielnie formułować założenia projektowe wyrażone w adekwatnej formie graficznej w ramach takich dziedzin jak plakat, ilustracja, typografia, grafika wydawnicza, identyfikacja wizualna i innych form projektowych
 • wykształcenie świadomego projektanta rozumiejącego aspekty komunikacji wizualnej, znającego procesy i technologie pozwalające realizować projekty o charakterze autorskim jak i zespołowym w kontekście współczesnej narracji wizualnej

Kadra:
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków UAP, aktywnie działających i wielokrotnie nagradzanych projektantów.

Opłaty:

Rekrutacja
Start rejestracji: 10 maja
Koniec rejestracji: 21 września
Ogłoszenie wyników: 24 września

→ REJESTRACJA W SYSTEMIE AKADEMUS*

*Uruchomienie studiów podyplomowych uzależnione jest od zebrania minimalnej liczby uczestników.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym w systemie Akademus:

 • Sprawdzian kierunkowy na studia podyplomowe na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej odbywa się bez udziału Kandydata. Kandydaci składają w systemie Akademus portfolio zawierające prace graficzne, rysunkowe lub malarskie wykonane przez kandydata (maksymalnie  6 stron). Portfolio powinno być przygotowane w formacie pdf, którego pierwsza strona zawiera CV wraz ze zdjęciem.
 • Kandydat na studia podyplomowe może także złożyć dokumentację innych osiągnięć artystycznych lub zawodowych.
 • Kandydaci na studia podyplomowe niebędący absolwentami UAP zobowiązani są do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są dostarczyć do dziekanatu studiów niestacjonarnych (budynek C, p. 402) dyplom ukończenia studiów lub jego odpis oraz wypełnioną ankietę osobową (dostępną na profilu Kandydata w systemie Akademus) do dnia 1.10.2021

Dodatkowo dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej należy przesłać na adres: grafika.podyplomowa@uap.edu.pl

(wysokość oraz numer konta do wpłaty widoczny jest na profilach kandydatów w systemie Akademus – zakładka „Opłata”)


Do pobrania:

Program Studiów

STUDIA_PODYPLOMOWE_efekty kształcenia