Przejdź do treści

Head of the Department: prof. dr hab. Andrzej Pepłoński, prof. zw. UAPPainting Studio I – build. A, room 305
prof. dr hab. Krzysztof Markowski
dr Paweł Kaszczyński, ad.

Painting Studio II – build. F, rooms 6 and 7
dr hab. Dominik Lejman, prof.  UAP
mgr Ewa Kubiak, asyst.

Painting Studio IV –  build. A, room 302
prof. dr hab. Andrzej Zdanowicz
mgr Julia Królikowska, as.

Painting Studio V –  build. F, room 4
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński
mgr Natalia Czarcińska, asyst.

Architecture and Urbanism Painting Studio –  build. D, room 13
prof. dr hab. Marek Jakuszewski
dr Jerzy Muszyński, ad.

Textile and Fiber Studio I –  build. A, room 1
prof. dr hab. Anna Goebel
dr Dorota Tarnowska-Urbanik, ad.
mgr Lidia Wojcieszek, labor.

Interdisciplinary Studio of Documentation and Conservation Protection of Contemporary Art –  build. C, room 105
dr hab. Monika Korona, ad.

  • Autor: Szymon Dolata
  • Opublikowano: 18.06.2018, 15:34
  • Ostatnia edycja: 09.12.2022, 10:36