Przejdź do treści

Head of the Department: dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP 


Architectural Design Studio 
dr inż. arch. Michał Ankiersztajn, ad.

Architectural Design Studio I – build. F, room 14, 15
mgr inż. arch. Hugon Kowalski, asyst., p.o. Kierownika

Architectural Design Studio II 
dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. UAP
mgr inż. arch. Piotr Kamiński, asyst.

Architectural Design Studio III
dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. UAP

Architectural Design Studio IV
dr inż. arch. Tomasz Piwiński, ad.

Architectural Design Studio V
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
dr inż. arch. Natalia Regimowicz

Pracownia Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego
dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP
dr inż. arch. Tomasz Piwiński, ad.

Architectural and Urban Design Studio 
p.o Kierownika dr inż. arch. Tomasz Piwiński, ad.

Elements of Design Studio
prof. dr hab. Katarzyna Jeziorkowska

Ceramics in Architecture Studio – build. F, room 14, 15, 16, 18
prof. dr hab. Ewa Twarowska-Sioda
dr Piotr Mastalerz, ad.

Detail in Architecture Studio
dr Miron Regulski, ad., p.o. Kierownika

  • Autor: Szymon Dolata
  • Opublikowano: 18.06.2018, 15:32
  • Ostatnia edycja: 27.01.2023, 14:27