Przejdź do treści

Zapraszamy wszystkie osoby studiujące, na prezentację białorusko-niemieckiej organizacji artystycznej NGO KAJA, której niemiecki oddział mieści się w Berlinie. NGO KAJA posiada 30 lat doświadczenia w programie Erasmus+.

Strona internetowa: http://kajawest.de/

NGO KAJA planuje europejski obóz kreatywnej młodzieży (05 – 18 sierpnia 2024) w Berlinie z partnerami/uczestnikami z krajów programu Erasmus+, Polski, Litwy, Niemiec i krajów Partnerstwa Wschodniego, Białorusi, Gruzji i Ukrainy. Uczestnicy staną przed wyzwaniem artystycznego zaangażowania się w zagadnienia sztuki politycznej i praktyki społeczno-ekologicznej.

NGO KAJA – wybierze kilka osób z naszej uczelni, które wezmą udział w projekcie.

Prezentacja odbędzie się w bud. H (nowy budynek – kamienica przylegająca do bud. A), na pierwszym piętrze w sali nr 1 dnia 9.02 (piątek) o godz. 10.00.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli koordynator projektu:

dr Filip Wierzbicki-Nowak, ad.

mail: filip.wierzbicki-nowak@uap.edu.pl

  • Autor: Michał Jaborski
  • Opublikowano: 02.02.2024, 15:53
  • Ostatnia edycja: 07.02.2024, 12:28