Przejdź do treści

XVI edycja konkursu na pracę doktorską

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w XVI edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w dziedzinach związanych z wiedzą o kulturze.

W tegorocznej edycji zgłaszać można prace doktorskie obronione w latach akademickich: 2021/2022 i 2022/2023 w następujących dyscyplinach:

 • nauki o kulturze i religii;
 • literaturoznawstwo;
 • nauki o sztuce;
 • etnologia;
 • etnografia;
 • antropologia kultury;
 • socjologia kultury;
 • psychologia międzykulturowa;
 • etnomuzykologia.

Jury złożone z przedstawicieli środowiska naukowego oceni prace i zdecyduje o przyznaniu trzech nagród pieniężnych w wysokości:

I nagroda: 10 000 zł
II nagroda: 6 000 zł
III nagroda: 4 000 zł

Narodowe Centrum Kultury przewiduje również możliwość wydania prac laureatów swoim nakładem.

Aby zgłosić pracę do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 kwietnia 2024 r

Komisja Konkursowa będzie oceniała prace według następujących kryteriów:

 1. I etap oceny (preselekcji) prac doktorskich
 • zgodność pracy z tematyką konkursu;
 • sposób interpretacji tematu;
 • umiejętność posługiwania się przez autora naukowym warsztatem kulturoznawczym.
 1. II etap oceny merytorycznej prac doktorskich
 • trafność problematyzacji, sprawność stylistyczna i dojrzałość wywodu teoretycznego;
 • nowatorstwo i oryginalność ujęcia;
 • znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej;
 • atrakcyjność dla przyszłych czytelników (nośność tematu).

Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 7 października 2024 roku.

 • Autor: Michał Jaborski
 • Opublikowano: 09.02.2024, 11:36
 • Ostatnia edycja: 09.02.2024, 11:36