Przejdź do treści

Stworzenie koncepcji zielonego i otwartego dla wszystkich miejsca spotkań – to wyzwanie, przed jakim staną studenci poznańskich uczelni w ramach ogłoszonego właśnie konkursu architektonicznego. Zebrane pomysły posłużą za inspiracje do późniejszych projektów realizacyjnych. To kolejny krok do powstania nowego parku.

Łacina to jedno z najszybciej rozwijających się miejsc w stolicy Wielkopolski. Miasto Poznań razem z parafią Łacina i Fundacją Zakłady Kórnickie podjęło inicjatywę stworzenia tam nowego parku. 


– Kwestia zieleni zwłaszcza w tym miejscu jest dla nas bardzo ważna i jako władze miasta jesteśmy zdeterminowani, żeby ten pomysł zrealizować. Liczymy, że studencki konkurs architektoniczny pozwoli nam poznać ciekawe rozwiązania, które będą dla projektantów wskazówką, co warto przenieść na deskę kreślarską  – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Teraz na temat tego, co dokładnie może powstać pomiędzy trasą kórnicką a ulicą Andrzeja Sobczaka, wypowiedzą się młodzi projektanci. 

– Konkurs adresujemy do studentów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Poznańskiej. Dla uczestników przewidzieliśmy pulę nagród w wysokości 20 tys. zł – zaznacza Katarzyna Podlewska, zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP.

Ich zadaniem będzie stworzenie koncepcji zagospodarowania przestrzeni wyraźnie akcentującej zieleń i ekologię, z dużym udziałem powierzchni przepuszczalnych. Miejsce to ma zachęcać do spotkań i integracji. Uczestnicy konkursu powinni też wziąć pod uwagę planowaną lokalizację Centrum Duszpasterskiego oraz wyniki konsultacji społecznych.

Termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie mija 29 marca, zaś prace studenci będą mogli przesyłać do 29 maja. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu. W oparciu o pomysły stworzony zostanie projekt realizacyjny nowego parku inspirowanego koncepcją tzw. ogrodów św. Franciszka, które powstają przy zaangażowaniu lokalnej społeczności. Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,42605.html

Inicjatorom stworzenia parku zależy na włączeniu wszystkich grup społecznych w jego powstawanie, dlatego etap projektowy poprzedziły szerokie konsultacje, prowadzone wspólnie przez Miasto i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. W części ankietowej swoje zdanie wyraziło ponad 1700 osób. Druga część konsultacji przeprowadzona została w formie trzech spotkań dla mieszkańców Łaciny i jego najbliższej okolicy, które odbyły się w lokalnej kawiarni.

– Na Łacinie brakuje miejsca, w którym rodzice, dzieci czy seniorzy mogą spędzać czas wolny. Park pomoże uzupełnić tę lukę. Da mieszkańcom okazję do spotkań, także międzypokoleniowo – dodaje Marek Sternalski, radny Miasta Poznania. Na części terenu pomiędzy trasą kórnicką a ulicą Andrzeja Sobczaka może powstać Centrum Duszpasterskie. Ma to być miejsce spotkań, otwarte dla każdego, które będzie uzupełniać się z parkiem, gdzie obcując z przyrodą będzie można się wyciszyć i odpocząć.

– Parafia, oprócz tego, że łączy ludzi religijnie, to jest także organizacją społeczną. Dlatego bardzo nam zależało na tym, żeby w tym miejscu stworzyć zieloną przestrzeń dostępną dla każdego, a nie tylko dla osób wierzących – podkreśla ks. Radek Rakowski, proboszcz parafii Łacina.

JZ

źródło: https://www.poznan.pl/mim/info/news/na-lacinie-powstanie-nowy-park-ogloszono-konkurs,222052.html

  • Autor: Michał Jaborski
  • Opublikowano: 05.02.2024, 14:05
  • Ostatnia edycja: 05.02.2024, 14:05