Przejdź do treści

Grenze | Granica. Art on the German-Polish Border after 1990. 

Książka prof. Marty Smolińskiej i Burcu Dogramaci mówi sztuce i jej związku z polsko-niemiecką granicą. Tekst prezentuje i analizuje dzieła powstałe po 1990 roku współczesnych artystów, które odnoszą się do granicy polsko-niemieckiej. Pokazuje naturę granic, różnorakie twórcze narracje związane z przekraczaniem granicy, uwypukla konteksty polityczne i społeczne formujące się wokół kwestii granicy, wreszcie naświetla problemy ojczyzn utraconych, wygnania, zmian granic. Publikacja prezentuje badania nad sztuką prowadzone przez autorki, wywiady z artystami i dokumentacje archiwalne różnorodnych projektów od fotografii do instalacji artystycznej. Granica jako dynamiczna przestrzeń przejściowa pokazana jest przez pryzmat różnorodnych narzędzi od metod historii sztuki, przez studia nad granicą, po badania pamięci, migracji i geopolityki. 

Przegląd polsko-niemieckich kwestii artystycznych po 1990 roku dostępny jest za darmo, w wolnym dostępie pod tym linkiem.

  • Autor: Michał Jaborski
  • Opublikowano: 15.02.2024, 11:00
  • Ostatnia edycja: 15.02.2024, 11:00