Przejdź do treści

PoMost to program wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania. Jest to pierwszy tego typu projekt w skali kraju, który umożliwia osobom studiującym realizację wybranego przedmiotu na partnerskiej uczelni.

W programie PoMost biorą udział następujące uczelnie:

 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
 • Politechnika Poznańska,
 • Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Program PoMost ma zwiększyć możliwości rozwoju osób studiujących w naszym mieście oraz wzmocnić współpracę i integrację poznańskich uczelni. Gorąco zachęcamy wszystkich Studentów i Studentki uczelni partnerskich do skorzystania z bogatej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej, jaką otwiera przed studiującymi program PoMost!

Informacje dla osób studiujących na uczelniach partnerskich, które chcą realizować przedmiot na UAM

Jeśli studiujesz na jednej z Uczelni partnerskich i ukończyłeś…

 • I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich
 • lub pierwszy semestr na studiach drugiego stopnia

i chcesz wziąć udział w programie PoMost, zapoznaj się z Porozumieniem w sprawie wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Wybierz kierunek studiów i przedmiot, który chcesz zrealizować na UAM. Informacje na temat programów studiów i sylabusy znajdziesz pod adresem www.sylabus.amu.edu.pl.
  Uwaga: programem nie są objęte przedmioty realizowane w formie zajęć laboratoryjnych, warsztatów, ćwiczeń terenowych, praktyk, lektoratów języka obcego oraz zajęć wychowania fizycznego!
 • W razie wątpliwości lub pytań kontaktuj się z Biurem PoMost UAM: pomostuam@amu.edu.pl.
  Uwaga: do kontaktu mailowego używaj tylko poczty uczelnianej!
 • Złóż Podanie o zakwalifikowanie do Programu PoMost na swojej macierzystej Uczelni wraz z sylabusem przedmiotu wybranego do realizacji na UAM. 
  Uwaga: wniosek musi zostać złożony co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem semestru na Uczelni przyjmującej! Zobacz Harmonogram organizacji roku akademickiego na UAM
 • Dziekan lub Dyrektor studiów na Twojej macierzystej Uczelni zadecyduje o formie uznania przedmiotu, który będzie realizowany na UAM (zgodnie z § 6 Porozumienia w sprawie wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania).
 • Po uzyskaniu akceptacji na Twojej macierzystej Uczelni podanie zostanie przekazane przez Biuro PoMost na UAM.
 • O decyzji zostaniesz poinformowany przez Biuro PoMost swojej macierzystej Uczelni.
 • W przypadku zakwalifikowania się do Programu PoMost postępuj zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu.
 • W przypadku negatywnej decyzji ze strony UAM otrzymasz uzasadnienie, które może uwzględniać np. brak wolnych miejsc w grupie, specyfikę przedmiotu, niespełnienie warunków wstępnych przedmiotu, wskazanie przedmiotu nieobjętego programem.
 • Po uzyskaniu zaliczenia przedmiotu (Wykaz przedmiotów zaliczonych w ramach Programu PoMost) uzyskaj jego potwierdzenie w Biurze Obsługi Studenta UAM, a następnie przekaż dokument do swojej macierzystej Uczelni.
 • Życzymy powodzenia!

Dokumenty do pobrania:

 • Autor: Michał Jaborski
 • Opublikowano: 16.01.2024, 13:55
 • Ostatnia edycja: 16.01.2024, 13:55