Przejdź do treści

prof. Henryk Regimowicz

1944 – 2023

W latach 1990-1996 prorektor ds. nauczania

„Doświadczenie, dyscyplina, wyobraźnia i dowcip to cechy jego twórczości. Zawsze pełna studentów pracownia prof. Regimowicza jest dowodem jego zdolności dydaktycznych. Jego znajomość świata i świeżość spojrzenia na dokonania innych twórców w dziedzinach, które sam uprawia, są bardzo cenne w jego pracy ze studentami”

Wspomnienie prof. Grzegorza Marszałka

Z wielkim żalem zawiadamiamy o odejściu prof. Henryka Regimowicza, wybitnego architekta wnętrz, scenografa, grafika, nieocenionego pedagoga naszej szkoły.
Prof. Henryk Regimowicz był niestrudzonym reformatorem procesów kształcenia w poznańskiej uczelni artystycznej; od lat 70. pracował jako asystent w Pracowni Projektowania Wnętrz, od 1986 pełnił funkcję Kierownika Pracowni Projektowania Identyfikacji Wizualnej. Od 2011 roku kierował Pracownią Interfejsu Graficznego, której program oparty był na innowacyjnych założeniach. W latach 1987-90 był Dziekanem Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa, by następnie, do 1996 pełnić funkcję Prorektora ds. nauczania i później Kierownika Katedry Komunikacji Wizualnej (1996-2005).

Prof. Henryk Regimowicz był uczestnikiem licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą. Brał udział w sympozjach, festiwalach, plenerach. Zrealizował niezapomniane projekty scenograficzne do teatrów i dla wydarzeń w przestrzeni publicznej. Stworzył wiele opracowań z zakresu rewaloryzacji przestrzeni otwartych, projekty wnętrz i identyfikacji wizualnej, za które otrzymywał nagrody oraz wyróżnienia.

Działał w Związku Polskich Artystów Plastyków a także pełnił funkcję eksperta przy Zespole Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Profesor Regimowicz za zasługi na rzecz kultury został w 2013 uhonorowany Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, w 2010 Scholae Bene Merito Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, oraz w 1994 Medalem za ochronę zabytków województwa poznańskiego i Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami.

Rodzinie i Bliskim Profesora
składamy najszczersze wyrazy współczucia:
Rektor, Senat
oraz cała społeczność akademicka
Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu


Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 10.01.2024 o godzinie 11.50 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 03.01.2024, 20:19
  • Ostatnia edycja: 03.01.2024, 20:19