Przejdź do treści

Chór Kameralny Cappella Musicae Antiquae Orientalis | Koncert Muzyki Cerkiewnej i Kolęd Prawosławnych

18.01.2024, godz. 19.00

Aula UAP

Budynek A, Al. Marcinkowskiego 29

W programie utwory cerkiewne kompozytorów XVIII – XX w. oraz kolędy prawosławne

Dyrygent: Leon Zaborowski

Chóru Kameralnego Członkowie chóru Cappella Musicae Antiquae Orientalis ubrani w czarne stroje i stojący na tle ikonostasu w kościele prawosławnym

Chór Kameralny „Cappella Musicae Antiquae Orientalis” powstał w Poznaniu w 1984 roku. Zespół skupia przedstawicieli różnych środowisk i pokoleń, specjalizując się w wykonaniu muzyki cerkiewnej XVIII-XX ww. Wykonał dotychczas ponad 550 koncertów w kraju i za granicą. Odbył 48 zagranicznych tournée w 20 krajach Europy (Rosja, Włochy, Watykan, Austria, Łotwa, RFN, Holandia, Hiszpania, Francja, Czechy, Grecja, Dania, Luksemburg, Belgia, Estonia, Litwa, Ukraina, Słowenia, Białoruś, Słowacja).  Sześciokrotny (1985, 1986, 1991, 1994, 2001, 2021) laureat, w tym dwukrotny zdobywca pierwszej nagrody (1986, 1991) na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”. Uczestnik ponad 50 festiwali w Polsce i 30 za granicą (Włochy, RFN, Hiszpania, Łotwa, Czechy, Grecja, Luksemburg, Estonia, Belgia, Francja, Ukraina, Rosja, Słowacja, Czechy). Ważnym wydarzeniem w historii Cappelli był udział zespołu  w realizacji opery „Borys Godunow” M. Musorgskiego w Teatrze Wielkim w Łodzi. W dorobku chóru są nagrania radiowe, video, telewizyjne oraz 3 płyty CD. 

Założycielem i niezmiennym dyrygentem poznańskiej Cappelli jest Leon Zaborowski – absolwent Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu. W poznańskiej Akademii prowadził klasy dyrygentury i czytania partytur. W latach 1978-1986 prowadził Chór Mieszany Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 2007-2012 był Kierownikiem Katedry Chóralistyki, w latach 2012-2021 – Kierownikiem Katedry Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 1987-1989 był kierownikiem Chóru Teatru Wielkiego w Łodzi, przygotowując z chórem m. in. premiery takich oper, jak „Borys Godunow” M. Musorgskiego, „Traviata” G. Verdiego, „Tosca” G. Pucciniego, „Nabucco” G. Verdiego. Leon Zaborowski jest pomysłodawcą i dyrektorem dwóch festiwali muzyki cerkiewnej.  Juror konkursów chóralnych w kraju i za granicą.

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 10.01.2024, 21:54
  • Ostatnia edycja: 10.01.2024, 21:54