Przejdź do treści

Sztuka w czasie wojen kulturowych / Art in Times of Culture Wars

23 listopada 2023 /23 November 2023

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Atrium (Al. Marcinkowskiego 29)

Do udziału w jednodniowym sympozjum zaproszeni zostali artyści i badacze z Polski, którzy zajmują się toczącymi się w kraju wojnami kulturowymi dotyczącymi oscylującymi wokół takich kwestii, jak np. aborcja czy prawo o obrazie uczuć religijnych, prawa osób LGBT, migracje, wolność słowa czy rola Kościoła. Celem spotkania jest zaprezentowanie i przedyskutowanie ich prac i metod z myślą o kwestiach etycznych i praktycznych: Czy możliwe jest pokojowe przekształcenie wojen kulturowych poprzez sztukę i kulturę? Jeśli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie? Które podejścia są odpowiednie i w jakich kontekstach? Kiedy prowokować, a kiedy negocjować? Kiedy eskalować, a kiedy łagodzić? W jaki sposób sztuka i kultura popularna przenikają się, jeśli chodzi o aktywizm, protest i zaangażowanie społeczne? Prezentacje i dyskusje zostaną udokumentowane na wideo i udostępnione szerokiej publiczności.

Warsztaty są częścią międzynarodowego projektu badawczego „Contemporary Part, Popular Culture, and Peacebuilding in Eastern Europe”, kierowanego przez prof. dr Jörga Schellera z Zurich University of the Arts (ZHDK) i finansowanego przez Swiss National Science Foundation. Kolejne działania w ramach projektu dotyczą transformacji konfliktów poprzez sztukę i kulturę w Republice Mołdawii i Armenii.


Eng.

This workshop invites artists and scholars from Poland who are concerned with the country’s ongoing culture wars about issues such as e.g. abortion or blasphemy laws, LGBT rights, migration, freedom of speech, role of the church. The aim is to present and discuss their respective works and methods with a view to ethical as well as practical questions: Is it possible to transform culture wars peacefully through art and culture? If yes, how and to which extent? Which approaches are appropriate and in which contexts? When to provoke, when to negotiate? When to escalate, when to moderate? How do art and popular culture intersect when it comes to activism, protest, and social engagement? The presentations and discussions will be documented on video and made available to the general public.

The workshop is part of the international research project „Contemporary Part, Popular Culture, and Peacebuilding in Eastern Europe”, headed by Prof. Dr. Jörg Scheller, Zurich University of the Arts, and funded by the Swiss National Science Foundation. Further sub-projects of the research explore conflict transformation through art and culture in the Republic of Moldova and Armenia.

  • Autor: Michał Jaborski
  • Opublikowano: 22.11.2023, 11:48
  • Ostatnia edycja: 15.12.2023, 16:19