Przejdź do treści

ERGO Hestia i Fundacja Artystyczna Podróż Hestii ogłosiły kolejną edycję Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024.

Nabór wniosków ruszył 15 listopada 2023 roku.

W ramach programu wybranych zostanie do 7 wystaw, które otrzymają dofinansowanie na produkcję, wynagrodzenia dla artystów i artystek, działania edukacyjne i promocyjne. Całkowita kwota dotacji przewidzianych na rok 2024 wynosi 500 000 zł.

Do Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024 mogą zgłaszać się zarówno instytucje kultury, jak również artyści i artystki na podstawie projektów indywidualnych. Każda instytucja kultury powinna przedstawić kompletną koncepcję wystawy ze szczegółami, w tym: opisem i terminem realizacji, uzasadnieniem zgodności z celami Programu APH, wskazaniem kuratora/kuratorki, programem działań edukacyjnych. Dodatkowym atutem będzie obecność w projekcie finalistów i finalistek konkursu APH z lat 2002-2022. 

Zgłoszenia indywidualne powinny zawierać: cv oraz portfolio artystyczne, zarys koncepcji wystawy zgodny z celami Programu APH oraz list intencyjny instytucji w sprawie realizacji wystawy na podstawie otrzymanej dotacji wraz ze wskazaniem terminu proponowanej wystawy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ i ZŁÓŻ WNIOSEK
 

Celem Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024 jest wyłonienie projektów wystaw indywidualnych i zbiorowych, które pozwalają lepiej rozumieć wyzwania teraźniejszości, poszerzają wyobrażenia o przyszłości i pozwalają tworzyć nowe scenariusze zmian. Działania realizowane w ramach programu powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat zmieniającego się krajobrazu społecznego i środowiskowego, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie rozumienia i budowania zrównoważonego rozwoju.

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 23.11.2023, 17:09
  • Ostatnia edycja: 23.11.2023, 17:17