Przejdź do treści

Intermedia Cinema S02E01 | „Jutro albo pojutrze” Bing Liu

Czas rozpocząć kolejny sezon Intermedia Cinema! 

Otwarty program dla osób studiujących na UAP.

Drugi sezon cyklu będzie wyjątkowy, ponieważ będzie powstawał we współpracy z Millennium Docs Against Gravity! Filmy dokumentalne z kolekcji MDAG będą poszerzały nasz repertuar przez najbliższe kilka miesięcy. Staną się portalem to światów rzeczywistych i namacalnych; światów, które można poznać chociażby dzięki wnikliwej obserwacji.

Inauguracyjne spotkanie spędzimy w stanie Illinois, obserwując grupę dojrzewających skaterów. Bez obaw – nie spędzimy dwóch godzin na przeglądaniu amatorskich klipów nagranych prostą kamerą VHS’ową i zamieszczonych potem na YouTube. “Jutro albo pojutrze” to zdecydowanie coś więcej, aniżeli zlepek kilkunastosekundowych rejestracji wieczorów spędzonych na skateparku. Jest to sprawna i intymna panorama dojrzewania, wkraczania w bezczelnie wyzywającą dorosłość, przepełnioną lękiem i wyzwaniami, które nierzadko przerastają posiadane doświadczenie. W obiektywie Bing Liu dorosłość staje się jeszcze nieopanowanym trickiem, którego trzeba się nauczyć. Inaczej twarz spotyka się z twardym asfaltem.

Projekcja odbędzie się w sali 204, UAP (budynek C). Zapraszamy wszystkie(-ich) Intermedialne(-ych) Kinofilki(-ów) oraz ich Przyjaciół!

Dołącz do grupy Intermedia Cinema, aby być na bieżąco!https://www.facebook.com/groups/386411780277154


It’s time to start the next season of Intermedia Cinema!

Open programme for UAP students. 

The second season of Intermedia Cinema will be special because it will be created in cooperation with Millennium Docs Against Gravity! Documentary films from the MDAG collection will diversify our repertoire over the next few months. They will become a portal to real and haptical worlds; worlds that can be known even through careful observation.

We will spend the inaugural meeting in Illinois, observing a group of maturing skaters. Don’t worry – we won’t spend two hours watching amateur clips recorded with a simple VHS camera and then posted on YouTube. “Minding the Gap” is definitely something more than just a collection of several-second recordings of evenings spent at the skate park. It is an efficient and intimate panorama of maturation, entering brazenly defiant adulthood, filled with fear and challenges that often exceed one’s experience. Through Bing Liu’s lens, adulthood becomes an unmastered trick that needs to be learned. Otherwise, the face meets hard asphalt.

The screening will take place in room 204, UAP (building C). We invite all (their) Intermedia Cinemaphiles (s) and their Friends!

Join the Intermedia Cinema group to stay up to date!https://www.facebook.com/groups/386411780277154

  • Autor: Michał Jaborski
  • Opublikowano: 20.11.2023, 12:58
  • Ostatnia edycja: 21.11.2023, 15:00