Przejdź do treści

Szanowni Państwo, Szanowne Osoby Studiujące,

przypominamy, że w bieżącym roku akademickim zapisy na lektoraty z języków obcych oraz zapisy do pracowni, w tym na Wydziałach, odbywają się w dniach 02.10.2023 – 15.10.2023 r. w formie tradycyjnej polegającej na wpisaniu się osoby studiującej na papierową listę znajdującą u Kierowników poszczególnych pracowni / prowadzącego zajęcia.

W terminie od 16.10.2023 do 22.10.2023 prowadzący oraz kierownicy pracowni zobligowani są do potwierdzenia ostatecznych list zapisanych osób studiujących w wersji papierowej.

Od dnia 23.10.2023 do 30.10.2023 (do godz. 12:00) za pomocą systemu Akademus osoby studiujące zapisują się do pracowni, do których zostały zakwalifikowane. Po tym terminie system Akademus uniemożliwi zapisy – nastąpi blokada.

Osoby studiujące, które nie dokonają zapisów do pracowni do 30.10.2023 zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu w dziekanacie. Decyzją Władz Dziekańskich osoby te zostaną przypisane do pracowni, w których pozostały wolne miejsca.

W przypadku niezgłoszenia się do zapisów decyzją Dziekana osoba studiująca może zostać skreślona z listy studentów.

  • Autor: Michał Jaborski
  • Opublikowano: 22.09.2023, 13:05
  • Ostatnia edycja: 22.09.2023, 13:07