Przejdź do treści

Pracownia Intermediów III

Otwarte spotkanie organizacyjne III Pracowni Intermediów 13.10.2023 o godz. 14.00 w s. 204, bud. C.

Kontakt: karolina.kubik@uap.edu.pl

Przedmioty do wyboru w ramach III Pracowni Intermediów:

 – Wideo, prof. M. Wasilewski (on/jego): lic.13:45-16:00 piątek, mgr 16:00-18:15 piątek, bud. C, sala 204

 – Działania w przestrzeni publicznej, mgr K. Kubik (ona/jej): lic.13:45-16:00 piątek, mgr 16:00-18:15 piątek, bud. C, sala 208

Godziny i dni otwarcia pracowni: 

piątek 13.45 – 18.15

III Pracownia Intermediów realizuje program w zakresie współczesnych praktyk sztuk intermedialnych ze szczególnym uwzględnieniem sztuki wideo i twórczych eksperymentów artystycznych w przestrzeni społecznej.

W roku akademickim 2023/2024 proponujemy kontynuację pracy nad prowadzonym w ubiegłym roku zagadnieniem relacji pomiędzy ludźmi i zwierzętami. Program ten pt: „Zezwierzęcenie – społeczne życie zwierząt” będziemy kontynuować pod hasłem :

KIEDY ZWIERZĘTA BYŁY LUDŹMI

Nasza praca będzie miała charakter praktycznego seminarium spekulatywnego, na którym wspólnie będziemy dyskutować nad różnymi aspektami relacji zwierzęco-ludzkich. Będziemy się inspirować literaturą, w tym między innymi: słynnym esejem Johna Bergera „Why look at animals”, „Wyzwoleniem zwierząt” Petera Singera, książkami Fransa de Waala , Donny Haraway i Moniki Bakke, a także starymi opowieściami rdzennych mieszkańców świata. Spotkamy się także z autorami wystawy w MNP w Poznaniu „Zwierzę przede mną” i zrobimy wszystko to, na co pozwoli nam wyobraźnia. Będziemy rozmawiać o zwierzętach, z którymi żyjemy w symbiozie lub nie, które jemy, zmuszamy do pracy, zwierzętach jako konstruktach kulturowych, zwierzętach zmyślonych, zwierzętach jako osobach nieludzkich, o sztuce zwierząt i bogach pod postacią zwierząt. Będziemy prowadzić badania terenowe oraz „field recordings” w oczywistych i nieoczywistych miejscach, gdzie spotkać można zwierzęta (np. w zoo, schronisku dla zwierząt, lesie, centrum handlowym, przestrzeni miejskiej etc.).

Wiosną 2024 pojedziemy na 5-dniowy plener do Myśliborza z nadzieją na spotkanie bobrów.

Naszym celem jest stworzenie prac, które będzie można pokazać na wystawie zbiorowej w Galerii Duża Scena UAP w Poznaniu zaplanowanej na listopad 2024.

  • Autor: Michał Jaborski
  • Opublikowano: 26.09.2023, 15:53
  • Ostatnia edycja: 26.09.2023, 15:54