Przejdź do treści

1 strona – 1 spojrzenie – 180 sekund

W tym roku po raz siódmy, Polski Teatr Tańca organizuje konkurs „1 strona, 1 spojrzenie, 180 sekund”. 

Istotą tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia jest inspirowanie wypowiedzi artystycznych, których tematem jest taniec, teatr i ruch, reprezentujących różne dziedziny sztuki.

Trójdzielna nazwa konkursu – 1 strona , 1 spojrzenie, 180 sekund – odpowiada kolejno 3 kategoriom prac.

1 strona obejmuje utwory literackie w języku polskim.

1 spojrzenie mieści w sobie różne gatunki sztuk wizualnych (malarstwo, fotografia, rzeźba, grafika).

180 sekund to prace filmowe i video art, eksplorujące medium ruchu.

Konkurs ma formułę otwartą – mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani. 

Warunkiem udziału jest zgłoszenie pracy wcześniej niepublikowanej.

Termin nadsyłania prac: 30 września 2023 roku, g. 23:59 dla prac zgłaszanych wyłącznie drogą elektroniczną, przy czym w przypadku prac dostarczanych bezpośrednio do siedziby termin upływa 30 września 2023 roku o g. 17:30.

NAGRODY

Nagroda Grand Prix jest nagrodą finansową i przyznawana jest przez jury w każdej kategorii. Jury decyduje o przyznaniu nagród specjalnych oraz wyróżnień, które mają charakter honorowy.

Widzowie przyznają Nagrody Publiczności (we wszystkich trzech kategoriach), które mają charakter finansowy.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowane zostaną na stronie internetowej Polskiego Teatru Tańca po ogłoszeniu wyników, które nastąpi podczas V Międzynarodowego Festiwalu 1 strona – 1 spojrzenie – 180 sekund. 

Liczymy na Państwa liczny udział!

  • Autor: Michał Jaborski
  • Opublikowano: 06.09.2023, 16:14
  • Ostatnia edycja: 06.09.2023, 16:14