Przejdź do treści

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, dzięki Funduszom Norweskim i EOG, realizuje od 2021 roku kampanię edukacyjną „Las pełną gąbką”. Ostatnio poznańscy leśnicy i artyści z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wspólnie opracowali unikalne krótkie spoty o roli mokradeł w naszym życiu. Animacje można już oglądać w pociągach Kolei Wielkopolskich, a opracowane na ich bazie plakaty pojawią się wkrótce na przystankach w centrum Poznania.

„Studenci z Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu podjęli współpracę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu w ramach projektu „Las Pełną Gąbką”. Przez cały semestr powstało kilkanaście stron internetowych typu landing page z unikalnymi układami graficznymi, autorskimi ilustracjami oraz elementami animowanymi. Niektóre z nich w stylistce pixel artu, inne bardzo malarskie lub głównie ilustracyjne, a jeszcze inne z sekcją do grania. Troje studentów uzupełniło kampanię animowanym explainer’em wprowadzającym w ideę kampanii „Las Pełną Gąbką”. Prace powstały pod okiem wykładowców: dr hab. Wojciecha A. Hoffmanna prof. UAP, dr. Mateusza Kokota ad. i mgr. Michała Żerdzickiego as. Te wszystkie wyjątkowe prace można zobaczyć na stronie Wystawy Końcoworocznej. Spoty zaś wyświetlane są na ekranach w Kolejach Wielkopolskich” – powiedział prof. UAP dr hab. Wojciech A. Hoffmann.

Leśnicy wiedzą, jak ważne jest zachowywanie i odtwarzanie mokradeł. To siedliska kluczowe w skali europejskiej. Szacuje się, że mokradła w Polsce potrafią zgromadzić dwukrotnie więcej wody niż wszystkie polskie jeziora. Ponadto są wielkim magazynem CO2. To miejsca kwitnące życiem i pełne uroku, które z uwagi na swoją niedostępność pozwalają wielu gatunkom na spokojny rozwój. Działania poznańskich leśników to kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji wodnej w Wielkopolsce.

„Od ponad 30 lat Lasy Państwowe realizują Projekt Małej Retencji Nizinnej. Tylko Nadleśnictwa dyrekcji poznańskiej w trzech edycjach wydadzą na niego łącznie 55 mln złotych. W efekcie planujemy zatrzymać 2 mln m3 wody, co równa się liczbie 769 basenów olimpijskich. Jako pierwsza dyrekcja LP w Polsce uzyskaliśmy też dofinansowanie na renaturyzację mokradeł z Funduszy Norweskich i EOG. Spowoduje to zwiększenie retencji gruntowej, czyli ilości wody zatrzymanej w środowisku podziemnym. Tym samym podniesie się poziom wody, a następnie pojawią się rośliny właściwe dla siedlisk podmokłych i ptactwo wodno-błotne. To właśnie nasz przyrodniczy cel”– przypomina dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor RDLP w Poznaniu.

Animacje:  

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 19.07.2023, 16:16
  • Ostatnia edycja: 19.07.2023, 16:16