Przejdź do treści

Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości (ASBiR) od kwietnia 2023 r. jest stowarzyszeniem rejestrowym. Jest to efekt kilku lat nieformalnych spotkań networkingowej grupy rzeczników, pełnomocników rektorów oraz innych osób działających na polskich uczelniach wyższych w obszarze przestrzegania praw członków społeczności akademickiej oraz równouprawnienia i przeciwdziałania przemocy.

Cele stowarzyszenia są ściśle związane z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki, tj. prowadzeniem najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowaniem postaw obywatelskich, a także uczestnictwem uczelni w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach oraz tworzeniem optymalnych warunków dla wolności badań naukowych i twórczości artystycznej, wolności nauczania oraz autonomii społeczności akademickiej. Instytucjonalizacja pozwoli ASBiR rozwinąć działalność i wchodzić we współprace z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz praw obywatelskich w szkolnictwie wyższym.

UAP w ASBiR reprezentuje dr Justyna Ryczek, która została wybrana do składu Zarządu i pełni w nim funkcję skarbniczki.

ASBiR ma profil na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/akademicka-sie%C4%87-bezpiecze%C5%84stwa-i-r%C3%B3wno%C5%9Bci

oraz stronę internetową:  https://asbir.pl

Tam można zapoznać się ze statutem stowarzyszenia. Jest ono otwarte na osoby, które w uczelniach wyższych sprawują funkcje, piastują stanowiska lub działają w obszarach wskazanych w tym akcie.

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 25.07.2023, 14:08
  • Ostatnia edycja: 25.10.2023, 12:30