Przejdź do treści

Zapraszamy do wzięcia udziału w Open Callu 𝗣𝗮𝘄𝗶𝗹𝗼𝗻 𝗢𝘁𝘄𝗮𝗿𝘁𝘆 | 𝗠𝗶𝗸𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝘆.
Program ma na celu wspieranie potencjału twórców_czyń i animatorów_ek kultury w Poznaniu. 

Wybrane projekty otrzymają dotacje i zostaną zaprezentowane do końca 2023 roku w Pawilonie.
Na zgłoszenia czekamy do 16.07.2023.

Przyjmujemy zgłoszenia w kategoriach:

→ Muzyka (1 x 10.000 pln brutto) 
Muzyka eksperymentalna, sztuka dźwięku, instalacje dźwiękowe; efektem realizacji projektu w tej kategorii może być koncert lub inna forma prezentacji publiczności Pawilonu.

→ Działania kuratorskie i/lub animacyjne (2 x 5.000 pln brutto) 
Koncepcje wydarzeń o charakterze dyskursywnym, animacyjnym, trans– i interdyscyplinarnym korespondujące z misją Pawilonu.

→ Performans (1 x 10.000 pln brutto)
Projekty z dziedziny performansu, tańca, teatru lub innych dziedzin z dominującym elementem performatywnym.

Kto może wziąć udział w projekcie Pawilon Otwarty | Mikrogranty?
Osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia oraz zamieszkują na terenie Poznania lub Aglomeracji Poznańskiej i/lub są płatnikami PIT na rzecz miasta Poznania lub Aglomeracji Poznańskiej (PIT 2022) lub nieformalne kolektywy twórcze, których osoby członkowskie spełniają powyższe warunki.

Jak wziąć udział?
✓ wysłać formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie pawilon.org → http://pawilon.org/mikrogranty/) na adres mailowy otwarty@pawilon.org, opatrzony tytułem ,,Pawilon Otwarty | Mikrogranty”
✓ dołączyć dokument potwierdzający warunki udziału wynikające z regulaminu 

Więcej info → http://pawilon.org/mikrogranty/

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 28.06.2023, 15:18
  • Ostatnia edycja: 28.06.2023, 15:18