Przejdź do treści

[ENGLISH BELOW]

Uwaga! Szansa na międzynarodowe znajomości! ESN Buddy Program otwiera rekrutację!

A co to takiego?

 • ESN Buddy Program to program mentorski prowadzony przez Erasmus Student Network, który łączy studentów z Poznania ze studentami z wymiany. Poznaniacy występują jako Mentorzy, natomiast studenci Erasmus+ jako Mentee. 
 • Istotą programu jest wsparcie przybywających studentów w odnalezieniu się w obcym kraju, w którym przyjdzie im spędzić kolejne pół roku. Mentor, w zależności od potrzeb, może się przydać w: zrozumieniu rozkładów tramwajów, oprowadzeniu po uczelni, wskazaniu najbliższych sklepów/aptek, zapoznanie z podstawowymi elementami prawa, odebraniem z dworca itp.
 • Pomimo prawości celu, to nie jego osiągniecie jest najpiękniejszą cechą programu, lecz przyjaźnie, które się zawiązują w jego trakcie i trwają, nie zważając na czas i na odległość. Z całego serca życzymy Wam takiej przyjaźni!

Rozkład jazdy:

 • Do 16.07 zbieramy zgłoszenia Mentorów do programu,
 • Do 31.07 porządkujemy uczestników w bazie danych,
 • 01.08 otwieramy rekrutację dla studentów Erasmus+,

20.08 kończymy łączyć uczestników w pary.

P.S.

W pierwszym tygodniu lipca, drogą mailową prześlemy zaproszenie do grupy na WhatsApp przewidzianej dla Mentorów.

Chcesz dołączyć? Bomba!

Wystarczy wypełnić ten formularz: https://forms.gle/4skdMU47dbxss8546 i czekać na wiadomość! 😀

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

https://www.facebook.com/esn.poznan

https://www.instagram.com/esn.poznan/

president.poznan@esn.pl

Do zobaczenia!

Albert Bartyszak

Przewodniczący ESN Poznań


Attention! Chance for international friendships! ESN Buddy Program opens the recruitment!

What is it though?

 • The ESN Buddy Program is a mentoring program run by the Erasmus Student Network that pairs students from Poznań with exchange students. Poznań students act as Mentors, while Erasmus+ students act as Mentee.
 • The essence of the program is to support incoming students in finding their way in the foreign country where they will spend the next six months. A mentor, depending on the needs, can be useful in: understanding tram schedules, showing around the university, pointing out the nearest shops/pharmacies, introducing them to basic elements of the law, picking up from the station, etc.
 • Despite the righteousness of the goal, it is not the achievement of the goal that is the most beautiful feature of the program, but the friendships that are formed in its course and last regardless of time and distance. We wholeheartedly wish you such friendships!

Schedule:

 • Till 16.07 we gather Mentor applications,
 • Till 31.07 we order participants in database,
 • 01.08 we open recruitment for Erasmus + students,
 • 20.08 we finish pairing the participants.

P.S.

In the first week of July, we’ll send via e-mail an invitation to a WhatsApp group dedicated for Mentors.

Wanna join? Great!

All it takes is to fill that form: https://forms.gle/4skdMU47dbxss8546 and wait for the message!😀

In case of questions, contact us:

https://www.facebook.com/esn.poznan

https://www.instagram.com/esn.poznan/

president.poznan@esn.pl

Best regards!

Albert Bartyszak

President of ESN Poznań

 • Autor: Michał Jaborski
 • Opublikowano: 15.06.2023, 16:16
 • Ostatnia edycja: 15.06.2023, 16:17