Przejdź do treści

“Krajobrazy Przyszłości” – spotkanie z kuratorką Tjašą Pogačar / “Landscapes of the Future” – meeting with the curator Tjaša Pogačar

Intermedia UAP i tegoroczna Pracownia Gościnna, prowadzona przez duet Inside Job (Ula Lucińska, Michał Knychaus), zapraszają na otwarte spotkanie z kuratorką i teoretyczką sztuki Tjašą Pogačar z Lublany, aktualnie mieszkającą i pracującą w Pradze. Spotkanie odbędzie się 18.05 w godzinach 18:00-20:00 w sali kinowej Intermediów (pokój 204, budynek C). Wykład i dyskusja będą prowadzone w języku angielskim. W ostatnich latach „Przyszłość” powróciła do dyskursu sztuki współczesnej, a myślenie zorientowane na to, co ma nadejść zyskało nowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście przyspieszających zmian ekologicznych. Obecne wyobrażenia przyszłych krajobrazów w sztuce wydają się być wytwarzane w głównej mierze przez filmy science fiction, fikcję spekulatywną, teorie posthumanistyczne i nie zachodnie futuryzmy. W jaki jednak sposób (jeśli w ogóle) te wyobrażenia są kształtowane przez praktyczne warunki pracy w lokalnych kontekstach (i vice versa)? A dokładniej, co oznacza spekulowanie na temat możliwych „przyszłych światów” w praktyce artystycznej i kuratorskiej, gdy mieszka się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej? Przyglądając się najnowszym projektom wystawienniczym, wykład będzie próbą wglądu w praktyczne aspekty i kontekst tworzenia wystaw oraz stawiać będzie pytania, czy i jak wiążą się one z tematami, które są istotne dla prezentowanych strategii artystycznych.

Tjaša Pogačar jest niezależną kuratorką sztuki współczesnej oraz współzałożycielką i redaktorką naczelną Šum Journal, czasopisma i platformy dla sztuki i teorii-fikcji. Ponadto była kuratorką ISKRA DELTA – 34. Biennale Sztuk Graficznych w Lublanie (2021) oraz ZONE1, sekcji dla wschodzących artystów/artystek z Austrii na targach sztuki viennacontemporary (2022). Współpracowała m.in. z Museum of Contemporary Art Metelkova Ljubljana, Škuc Gallery i Aksioma Project Space, kuratorując pokazy indywidualne i grupowe skupiające się zwłaszcza na młodym pokoleniu artystów z regionu. Od 2020 roku jest kuratorką nowych mediów i sztuki wizualnej w Instytucie Projekt Atol i prowadzi offsite’owo/online’owy projekt kuratorski Plaza Protocol. W 2023 rozpoczęła współpracę z Kunsthalle Bratislava.

***ENG***

Intermedia UAP together with this year’s Guest Studio, led by the Inside Job duo (Ula Lucinska, Michal Knychaus), invite to an open meeting with curator and art theorist Tjaša Pogačar from Ljubljana, currently living and working in Prague. The meeting will take place on 18.05 from 18:00-20:00 in the Intermedia’s Cinema (room 204, building C). The lecture and discussion will be held in English. „Future” has re-entered the discourse of contemporary art in recent years while future oriented thinking gained new importance especially in the context of ecological change. Current art’s imaginations of future landscapes seem to be shaped by sci-fi films, speculative fiction, posthumanist theories, and historical non-western futurisms, among others. But how (if at all) are they marked by the practical realities of working in the field (and vice versa)? More specifically, what does it mean to speculate about possible „worlds to come” in artistic and curatorial practice when you are based in the Central-Eastern European region? By looking at recent exhibition projects, this presentation offers insight into the practical aspects and context of exhibition making and questions if and how these relate with the topics that are relevant to the shows and the artists featured.

BIO

Tjaša Pogačar is an independent curator of contemporary art and co-founder and editor-in- chief of Šum, a journal and platform for art and theory-fiction. She is a curator of ISKRA DELTA – 34th Ljubljana Biennial of Graphic Arts (2021). She worked with Museum of Contemporary Art Metelkova Ljubljana, Škuc Gallery and Aksioma Project Space, among others, curating solo and group shows focusing especially on the younger generation of artists from the region. Since 2020 she is a curator for new media and visual art at Projekt Atol Institute and runs an offsite/online curatorial project Plaza Protocol. In 2023 she curates also with Kunsthalle Bratislava.

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 15.05.2023, 16:10
  • Ostatnia edycja: 15.05.2023, 16:10