Przejdź do treści

Katarzyna Czarnota | Prawa człowieka i kryzys humanitarny. O zróżnicowanych narzędziach dokumentowania.
środa, 24.05.2023, godz. 17:30
Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej
Budynek G UAP, ul. Mielżyńskiego 24, sala 211

Podczas spotkania Katarzyna Czarnota opowie zjawisku przymusowej migracji i wzrastającej fali kryzysów humanitarnych na granicach Europy w kontekście możliwości związanych z wykorzystaniem potencjału narzędzi badawczo-artystycznych w dokumentowaniu i mapowaniu konfliktów społecznych. W drugiej części spotkania zaprezentowana zostanie praca grupy Border Emergency Collective – raport wizualny z wykorzystaniem forensyki “Zone of Hidden Violence”, który powstał dzięki Biennale Warszawa, we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Stowarzyszeniem Nomada, Fundacją Polska Gościnność i Grupą Granica. Border Emergency Collective jest zespołem badawczym specjalizującym się w łączeniu praktyki aktywistycznej z teorią, rozpoznaniem z ogólnodostępnych źródeł (open-source intelligence, OSINT) i doświadczeniem na polu architektury i filmu. Grupa powstała w odpowiedzi na trwający kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy i wzrastającą skalę przemocy funkcjonariuszy obu państw wobec osób migrujących, w kolektywu skład wchodzą: Martyna Marciniak, Filip Wesołowski, Marta Górczyńska oraz Katarzyna Czarnota.


Katarzyna Czarnota (ur. 1986 w Poznaniu) Badaczka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Socjolożka, w swoich projektach badawczych wykorzystuje metodologię critical action research, koncentrując się na ukazaniu sposobów łączenia teorii z praktyką oraz wytwarzaniu modeli produkcji wiedzy opartych o kwestionowanie dotychczasowych podziałów i ról. W ostatnich latach realizowała interdyscyplinarne działania dotyczące m.in. zjawiska push-backów, przymusowej migracji, gentryfikacji, neorasizmu i form przemocy wobec osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji. W latach 2017 – 2018 realizowała we współpracy z Instytutem Socjologii UAM, oraz Pracownią Sztuki w Przestrzeni Społecznej UAP Interdyscyplinarny projekt badawczo-edukacyjny dotyczący roli artystów/stek w procesach gentryfikacji i wytwarzania transdyscyplinarnych narzędzi badawczych w polu sztuki i socjologii.
Prowadzi serię autorskich podcastów poświęconych tematyce społeczno-politycznej, w ramach współpracy z Czasem Kultury.

Spotkanie jest związane z realizowanym w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Społecznej w roku akademickim 2022.2023 tematem „Kryzys i melancholia”.

Podziękowania dla Katarzyny Czarnoty za bezinteresowne wsparcie i zgodę na realizację spotkania w ramach programu pracowni (Rafał Jakubowicz)

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 18.05.2023, 12:19
  • Ostatnia edycja: 18.05.2023, 12:20