Przejdź do treści

Piotr Kurka

Wykład z cyklu Uniwersyteckich Wykładów Otwartych, którego kuratorem jest prof. Stefan Ficner.

10 maja 2023, godz. 18.00

Atrium UAP, ul. 23 Lutego 20

„Opowieści o Czasie”

Kryptoautobiografia fantastyczna. 

Wykład dotyczy odmiennych stanów odczuwania czasu w wybranych praktykach artystycznych. Jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy możliwe jest bytowanie w bezczasie ?

Jest także próbą przeciwstawieniu się złudnej propozycji „młodości bez starości” i „życia bez śmierci”

Parafrazując Mircea Eliade – życie artysty to nieprzerwany ciąg „prób”, „śmierci” i „zmartwychwstań”.

To opowieść o świadomości, egzystencji i towarzyszącym im hierofaniom.

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 28.04.2023, 13:17
  • Ostatnia edycja: 04.05.2023, 12:26