Przejdź do treści

Kotydż – warsztaty dla osób studiujących kierunki projektowe

Projekt KOTYdż to projekt  warsztatów dla studentów kierunków projektowych z Polski, Niemiec i Czech angażujących także lokalne społeczności poznańskich dzielnic. Warsztaty oparte na formacje edukacji pozaformalnej DIY, są kolejnym projektem edukacji projektowej realizowanej wspólnie przez SARP Poznań,  Stowarzyszenie Punkt Wspólny oraz Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Podczas warsztatów Kotydż zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie i samodzielne wykonanie domków dla kotów wolno żyjących w dwóch poznańskich dzielnicach, przy aktywnym udziale społeczności lokalnych.  W projekcie weźmie udział 36 studentów, którzy pracować będą w pięciu grupach roboczych kierowanych przez uznanych projektantów. Warsztaty odbędą się w terminie 12-20.04.2023 w Poznaniu. 

Temat: Siedliska dla kotów wolno żyjących 

Koty wolno żyjące są stałym i znajdującym się pod ochroną prawną (art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt -Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. Zm) elementem miejskiego ekosystemu. Według powyższej ustawy stanowią one dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. 

Obecnie na wybranych do projektu Osiedlach rolę domków dla kotów wolno żyjących pełnią stare regały lub owinięte taśmą kartony – ze względu na ich nieestetyczny wygląd część mieszkańców postuluje bądź ich wymianę lub usunięcie. Administracje osiedli zgodnie z prawem nie mają możliwości usunięcia tych domków, ani wyłapania kotów, co prowadzi do wielu napięć społecznych wśród sąsiadów i na linii spółdzielnia/ rada osiedla – mieszkańcy. Duża część mieszkańców jest świadoma  istnienia zwierząt  i stara się im pomagać zwłaszcza  zimą, dokarmiając je lub pozostawiając w ich posłaniach kołdry, koce, stare ręczniki.  Część spółdzielni wychodząc naprzeciw tym problemom wyposaża się w domki fabrycznie budowane proponowane przez prywatne firmy- te domki jednak nie spełniają podstawowych wymogów dot. bezpieczeństwa dla tych zwierząt. Stąd silna potrzeba realizacji warsztatów, w wyniku których powstaną projekty konstrukcji funkcjonalnych i bezpiecznych,  które jednocześnie w estetyczny sposób wpiszą  się w dany kontekst architektoniczny. 

Tutorzy 

JEJU studio (PL)

KOBRA studio (CZ) 

social.form (DE) 

Anatolii Kotov (DE) + Rolfe Starke (DE) 

Atelier Starzak Strebicki (PL)

Rekrutacja 

Rekrutacja na warsztaty prowadzona jest przez stronę internetową www.kotydz.com. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach powinny w terminie 1 do 20 marca wypełnić dostępny na stronie formularz zgłoszeniowy. Osoby zakwalifikowane na warsztaty zostaną powiadomione 21 marca o zakwalifikowaniu. 

Strona internetowa projektu 

www.kotydz.com

https://www.facebook.com/moodforwoodworkshop/

Organizatorzy

SARP Poznań, Stowarzyszenie Punkt Wspólny, Uniwersytet Artystyczny

Koordynator

Magda Wypusz

Partnerzy projektu 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,  Fundacja Głosem Zwierząt, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów, BTU COTTBUS, VUT Brno, Rada Osiedle Poznań- Jeżyce 

Partnerzy Medialni

 Architektura i biznes,  archiweb.cz, WhiteMAD Magazine, Baunetz 

Kontakt 

mwypusz@gmail.com

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 07.03.2023, 21:15
  • Ostatnia edycja: 08.03.2023, 15:22