Przejdź do treści

KOMISJA SOCJALNA UAP

Informujemy o planowanym na 21 marca 2023 r. posiedzeniu, na którym przyznawane będą zapomogi oraz pożyczki z ZFŚS.
Wnioski można składać do 20.03.2022 r. u sekretarza komisji w bud. A, pok. 206
Formularze dla pracowników znajdują się w pok. 206 oraz na stronie internetowej Uczelni w zakładce „dla pracownika” (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 06.03.2023, 16:25
  • Ostatnia edycja: 06.03.2023, 16:39