Przejdź do treści

Artist Talk | Paweł Krzysztof Kasprzak

The talk will be in English and we warmly welcome you to attend.

14.03.23, godz.18:00, sala 109, budynek A, UAP

Serdecznie zapraszamy!

Paweł Krzysztof Kasprzak urodził się w 1996 r. w Szczecinie. W 2020 r. ukończył studia licencjackie na kierunku Intermedia, a w 2022 r. studia magisterskie na kierunku Fotografia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Interesuje go zjawisko przemocy. Szuka jej przejawów i bada czynniki występowania, skupiając się na przestrzeni systemowej, kulturowej i społeczno-politycznej. 

Paweł Krzysztof Kasprzak was born in Szczecin in 1996. In 2020, he completed his bachelor’s degree in Intermedia, and in 2022, he completed his master’s degree in Photography at the University of Arts in Poznań.

He is interested in different faces of violence. He seeks out its manifestations and examines the factors that contribute to its occurrence, focusing on systemic, cultural, and socio-political contexts.

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 10.03.2023, 20:37
  • Ostatnia edycja: 10.03.2023, 20:37