Przejdź do treści

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym naborze do projektu Dotyk Sztuki/Touch of Art. Organizatorem jest Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Projekt ten skierowany jest do profesjonalnych artystów, będących absolwentami polskich uczelni artystycznych bądź kierunków artystycznych.

CEL PROJEKTU

Wyłonienie prac plastycznych, których percepcja możliwa będzie bez udziału zmysłu wzroku lub zmysł ten nie będzie determinował ich odbioru. Podstawowym narzędziem odbioru prac powinien być dotyk, przy ewentualnym udziale innych zmysłów (węch, słuch). Projekt ma w swoim założeniu przybliżyć dostęp do kultury osobom niewidomym, osobom o ograniczonej percepcji wzrokowej i z niepełnosprawnościami wzroku oraz poszerzenie percepcji odbiorców widzących.

Projekt zakłada prezentację prac w dwuletnim cyklu wystawienniczym w Polsce w galeriach, muzeach i innych ośrodkach kulturalnych i edukacyjnych. Organizator, przewiduje także organizację wystaw poza granicami kraju.

Aby wziąć udział w otwartym naborze do Projektu Dotyk Sztuki/Touch of Art należy: w okresie od 15 lutego 2023 do 31 marca 2023 roku do godziny 23.59 przesłać zgłoszenie na adres mailowy organizatora: touch.of.art@mail.umcs.pl

www.facebook.com/DotykSztuki.TouchOfArt

www.umcs.pl/pl/projekt-dotyk-sztuki,18078.htm

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 17.02.2023, 10:32
  • Ostatnia edycja: 17.02.2023, 10:32