Przejdź do treści

Zdjęcia? Jakie zdjęcia?? Praktyka artystyczna a nauczanie fotografii. 
Konferencja Naukowego Towarzystwa Fotografii
Poznań 29-30.11.2022

W roku 2019 w ramach Naukowego Towarzystwa Fotografii zaprosiliśmy do refleksji nad „Akademickimi przestrzeniami fotografii”. Zastanawialiśmy się wówczas przede wszystkim nad historią edukacji fotograficznej w szkolnictwie wyższym. Tym razem proponujemy przyjrzenie się współczesności nauczania fotografii. Szczególną rolę odgrywa w nich praktyka artystyczna. Czy sztuki-fotografii można nauczyć? A może fotografia sama jest  narzędziem przekazywania wiedzy i umiejętności poruszania się w dzisiejszym świecie? Jak wykształcić     u słuchaczy i słuchaczek kompetencje formułowania komunikatów wizualnych i ich dekodowania? Wreszcie, jakie metody i techniki stosujemy, by przekazywać wiedzę i umiejętności fotograficzne? 

Zależy nam, by podczas konferencji wybrzmiał nie tylko głos akademików, lecz także studentek i studentów, prezentujących własne dokonania. Fotografia, a może po prostu zdjęcia, mogą stać się pretekstem do spotkania różnych pokoleń i szkół fotograficznych.

Planujemy wystąpienia poświęcone następującym kwestiom:

  1. Edukacja w zakresie sztuki-fotografii 
  2. Jak uczyć fotografii? – perspektywa praktyki artystycznej
  3. Fotografia w akademii – spotkanie teorii i praktyki
  4. Współczesne praktyki edukacyjne: autorskie programy, strategie, metody
  5. Co się dzieje w fotografii? – nowe perspektywy edukacyjne

Spotkanie, poświęcone przedstawieniu współczesnych nurtów „wizualnego alfabetyzmu”, obejmować będzie referaty i prezentacje artystów prowadzących pracownie fotografii w uczelniach wyższych oraz dyskusje. W jego ramach znajdzie się również część moderowana przez studentów i studentki, do udziału w której zachęcamy także Państwa studentów i studentki. 

Podczas spotkania odbędzie się także przedpremierowy pokaz filmu o profesorze Stefanie Wojneckim, zrealizowanego przez Andrzeja Florkowskiego oraz prezentacja książki „Akademickie przestrzenie fotografii”

Szczegółowy harmonogram konferencji znajduje się w załączeniu. Serdecznie zapraszamy!

Jarosław Klupś, Marianna Michałowska i Maciej Szymanowicz
Naukowe Towarzystwo Fotografii


  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 28.11.2022, 16:44
  • Ostatnia edycja: 28.11.2022, 16:44