Przejdź do treści

VI PRACOWNIA RYSUNKU / DRAWING STUDIO VI
dr hab. Diana Fiedler prof. UAP / dr hab. Ewa Kulesza prof. UAP


Zakres rysowania nieustannie się rozszerza. Asymiluje elementy innych mediów oraz dyscyplin, co koreluje z zacieraniem się granic pomiędzy nimi. W VI Pracowni nie stawiamy ograniczeń wyborze narzędzi i mediów. Eksplorujemy rysunek poprzez różne drogi myślenia i jako sposób myślenia. Celem jest, aby idee i materiały wzajemnie się przenikały i na siebie wpływały. Pracownia wspiera indywidualne poszukiwania i badania poprzez interdyscyplinarny rysunek. Jest miejscem, w którym doświadczanie rysowania może stać się rozszerzonym polem – expanded field. Eksperymentalnym i otwartym. Pracownię współtworzą studenci z różnych wydziałów – w tym studenci z innych krajów – co przyczynia się do rozwoju powstających prac i wpływa na odbywającą się w pracowni krytyczną dyskusję. Podczas dyskusji w grupie rozwijamy umiejętność stawiania pytań, postrzegania rzeczy otwarcie i krytycznie oraz artykułowania myśl i wrażeń we własnych pracach i wobec prac innych. Zajęcia prowadzone w języku polskim i w języku angielskim

Realizowane przedmioty:

I stopień:

 • rysunek, rysunek z elementami anatomii,
 • wybrana pracownia artystyczna,
 • artystyczna pracownia uzupełniająca,
 • pracownia dyplomująca,
 • egzamin dyplomowy.


II stopień:

 • rysunek,
 • magisterska pracownia artystyczna,
 • wybrana pracownia artystyczna,
 • artystyczna pracownia uzupełniająca,
 • pracownia dyplomująca,
 • egzamin dyplomowy.


EN
The purview of drawing is constantly expanding. It assimilates elements from other disciplines and media, and correlates with the blurring of the boundaries between them. In Studio VI we place no limit on the choice of tools or media. In addition, we explore drawing through various ways of thinking, and as a way of thinking. The aim is to have the ideas and materials inform and permeate each other. The studio supports individual exploration and research through interdisciplinary drawing. It is a place where drawing might approach and enter an expanded field: experimental and open. The fact that the studio consists of students from various faculties – including those students from other countries – is an advantage to a studio of this kind, and contributes greatly to the work that take place in the studio and its critical discussion. Through group discussion you will learn to address questions independently, to perceive things openly and critically, and to articulate those thoughts and impressions within your own work and that of others. The studio operates during the hours allocated for drawing studios and as a free-choice studio. Open to undergraduate and graduate students of all faculties and years, Study in English students, Erasmus exchange students. Undergraduate and Master’s diplomas can be completed in the studio.

VI pracownia rysunku, UAP budynek F, sala 9

 • Autor: Matylda Konarska
 • Opublikowano: 03.10.2022, 07:51
 • Ostatnia edycja: 03.10.2022, 07:51