Przejdź do treści

Doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU, za najlepszy projekt dyplomowy, przyznawaną przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta w wysokości 10 000 PLN, otrzymał:

• arch. Tomasz Bekas

Przestrzeń pamięci – pamięć przestrzeni. Miejsce pamięci w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Gross-Rosen w Rogoźnicy. 

Wydział Architektury i Wzornictwa UAP

Promotor: dr inż. arch. Michał Ankiersztajn

Kiedy świat tak łatwo zapomina o bólu i cierpieniu, kiedy historia niczego nas nie uczy i ponownie niezaspokojona rządza niszczy kruchy pokój, ważne staje się ciągle przypominać. Niepamięć zaciera przeszłość, bez której nigdy nie będzie przyszłości.

„Przestrzeń pamięci – pamięć przestrzeni”, to próba utrwalania pamięci.

Zbudowana na osobistych odczuciach i doznaniach, analityczna w swojej strukturze zasada powiązań emocjonalnych, przekształca się
w poetycką i subtelną interwencję architektoniczną.

Na zgliszczach obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, powstają instalacje, których celem jest katalogowanie emocji i doznań. Tu architektura, pozbawiona swojej funkcjonalności, wyzwalać ma głównie reakcję.
Autor zderza nas i prowokuje do refleksji. Reakcją tych doznań
z przestrzenią są czyste i prymitywne emocje: strachu, bólu, cierpienia, litości i pogardy. Te właśnie wyzwolone i wynoszone poza obóz koncentracyjny uczucia wydają się ważniejsze niż sama forma obiektów.
W ten właśnie sposób, pamięć przestrzeni pobudzać ma i poszerzać przestrzeń naszej pamięci.

Wyróżnienia równorzędne pierwszego stopnia otrzymała: 

Projekt ten to doskonała próba przekształcenia historycznej architektury społecznej. Regeneracja polegająca na uporządkowaniu funkcji oraz wprowadzeniu jej korekty wynikającej z aktualnych uwarunkowań programowych. Transformacja mieszkań uzupełniona o przestrzenie wspólne pozwala na integrację lokalnej społeczności. Korekta urbanistyczna pierwotnego założenia wynikająca z rozbudowania przestrzeni wspólnych i nadania im aktualnego wyrazu architektonicznego jest subtelna, poprawiająca układ nadając mu obraz przestrzennie skończony. Projekt pokazuje nam udaną alternatywę dla realizacji projektów w tak ważnej dla społeczeństwa segmencie budownictwa społecznego – architektury troski.

Wyróżnienia równorzędne drugiego stopnia otrzymał: 

Eryk Szczepański z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu za dyplom „W poszukiwaniu nowego wymiaru miasta. Projekt rozwoju przestrzennego Bytowa jako elementu sieci małych miast kaszubskich”, którego promotorką była dr hab. Elżbieta Raszeja prof. UAP.

Małe Miasto to wciąż Miasto.

Wyróżnienie przyznano za dostrzeżenie licznych problemów, z którymi zmagają się często pomijane małe miasta w Polsce.

Autor, na przykładzie siedemnastotysięcznego kaszubskiego miasta Bytowa, przeprowadził szereg analiz zwieńczonych trafną diagnozą. Projekt doceniono przede wszystkim za rozwiązania projektowe, przedstawione od skali całego Miasta, po szczegółowe rozwiązanie wybranych fragmentów. 

Koncepcja rozwoju Bytowa jest niezwykle dojrzałą wypowiedzią architektoniczną, faktycznie tworzącą Nowy Wymiar Miasta.

„3 prace wyróżnione z 25 najlepszych wyselekcjonowanych z całego kraju
bardzo duży sukces który powinien ugruntować pozycję naszej szkoły jako najlepszej w Polsce „

Serdecznie gratulujemy naszym absolwentom!

  • Autor: Matylda Konarska
  • Opublikowano: 21.10.2022, 17:18
  • Ostatnia edycja: 21.10.2022, 17:18