Przejdź do treści

Do 18 lipca w Polskim Teatrze Tańca trwa konkurs na rzeźbiarski projekt ławeczki, która ma upamiętnić 50. rocznicę powstania PTT oraz postać założyciela, tancerza i choreografa Conrada Drzewieckiego. 

Ławeczka-rzeźba ma być umieszczona na Dziedzińcu Polskiego Teatru Tańca (ul. Taczaka 8, Poznań) a jej inauguracja planowana jest w roku jubileuszowym, 12 września 2023 roku.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia Projektu na konkurs, które powinno zawierać:

  • autorski projekt z wymiarami, specyfikacją techniczną i opisaną koncepcją artystyczną,
  • wizualizację (graficzną lub rysunkową) umieszczenia projektu w dedykowanej przestrzeni wskazanej przez PTT
  • bio twórcy/ zespołu projektowego
  • szacunkowy kosztorys realizacji projektu (przygotowanie pełnej dokumentacji wykonawczej, instrukcja montażu, przeniesienie praw autorskich, nadzór autorski, wykonane formy rzeźbiarskiej, ze wskazaniem kosztów materiałów oraz wymagany czas realizacji projektu)
  • oświadczenie dotyczące  praw autorskich wg wzoru (załącznik nr 1 do Regulaminu);
  • pełnomocnictwo, w przypadku wspólnego uczestnictwa w Konkursie (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Zgłoszenia z wymaganymi załącznikami prosimy przekazać w formie elektronicznej na adres: a.hafke@ptt-poznan.pl lub w formie papierowej do siedziby PTT, ul. Taczaka 8 (sekretariat, 2 piętro) do g. 17.00 do dnia 18 lipca 2022.
Wstępny wybór projektów nastąpi do dnia 29 lipca 2022. W terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022  roku odbędą się rozmowy (możliwe różne formy kontaktu: telefon / mail / online / siedziba) z reprezentantami wstępnie wybranych prac konkursowych.
Oficjalne ogłoszenie Laureata Konkursu nastąpi 4stycznia 2023. Do momentu ogłoszenia przez Organizatora Konkursu jego wyników, Laureat/Laureaci zobligowani są do nie podawania wiadomości publicznej ich wyboru.
Autor/rzy zwycięskiego projektu otrzyma/ją nagrodę w wysokości 10 000 zł brutto.
Regulamin konkursu wraz z załącznikami

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 27.06.2022, 12:57
  • Ostatnia edycja: 27.06.2022, 12:57